ZEG
loader
mZAZ-Io

Produkty

mZAZ-Io
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe typu mZAZ-Io przeznaczone jest do zabezpieczenia sieci WN z bezpośrednio uziemionym punktem zerowym od zwarć jednofazowych z ziemią (wejścia Io1, Io2, Uo) albo do zabezpieczenia sieci SN z izolowanym punktem zerowym od zwarć doziemnych (wejście Io3, Uo). Urządzenie to należy do grupy cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych serii mZAZ, integrujących w sobie funkcje pomiarowe, zabezpieczeniowe, sterownicze i rejestracyjne.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

50N/51N nadprądowe.
51N nadprądowe z charakterystyką czasową zależną.
67N/59N nadprądowe kierunkowe z charakterystyką czasową zależną albo niezależną.
67N/59N nadprądowe z blokadą kierunkową, z charakterystyką czasową zależną albo niezależną.
67N/59N nadprądowe kierunkowe.
59N nadnapięciowe.
21N admitancyjne kierunkowe i bezkierunkowe. zewnętrzne.
81 częstotliwościowe do detekcji ferrorezonansu.
32N mocowe kierunkowe.
62 współpraca z zabezpieczeniami zewnętrznymi

Charakterystyczne cechy zespołu

 • Cztery wejścia pomiarowe (Io1, Io2, Io3, Uo).
 • Dwa wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych (technologicznych) albo do blokady działania wybranych zabezpieczeń, albo do zewnętrznego kasowania sygnalizacji.
 • 7 programowalnych przekaźników wyjściowych.
 • Wyjście stykowe BZ do sygnalizacji awarii urządzenia lub braku napięcia pomocniczego.
 • Cztery banki nastaw.
 • Formowany impuls sterujący na wyłączenie.
 • Oprogramowanie SMiS do pełnej obsługi urządzenia przez PC.
 • Sygnalizacja wewnętrzna najważniejszych stanów pracy urządzenia.
 • Pomiar bieżących wartości wielkości wejściowych.
 • Rejestracja zdarzeń.
 • Rejestracja próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
 • Rejestracja parametrów ostatniego zakłócenia.
 • Testowanie i samokontrola poprawnego działania urządzenia.
 • Zegar czasu rzeczywistego.
 • Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem PC lub systemem nadrzędnym w standardzie RS-485.
 • Ochrona przed nieuprawnionym dostępem.
 • Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność działania.

Dostarczany z urządzeniem program obsługi SMiS umożliwia m. in. konfigurowanie zabezpieczeń, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.

DANE TECHNICZNE

Prąd pomiarowy znamionowy: 0,5A, 1A, 5A
Napięcie pomiarowe znamionowe Uon 100V
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Napięcie pomocnicze Upn (24V, 48V/60V)DC,
(110V, 230V)DC/AC
Sterujące napięcie zasilające Usn zgodne z Upn
Zakresy nastawcze wybranych wielkości rozruchowych:
prąd rozruchowy Ior dla zabezpieczeń WN: (0,01 ÷ 30,00)Ion
prąd rozruchowy Ior dla zabezpieczeń SN: (5÷500)mA
albo (50÷5000)mA
napięcie rozruchowe Uor (0,01 ÷ 0,99)Uon
admitancja rozruchowa Yor = (0,05 ÷ 50,00)mS
albo Yor = (0,5 ÷ 500,0)mS
Kąt charakterystyczny charakterystyki kierunkowej:
dla zabezpieczeń SN (0 ÷ 90° poj.)
dla zabezpieczeń WN (0 ÷ 90° ind.)
kierunek charakterystyki do szyn / od szyn / w obu kierunkach
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu dla I=Ion 1%
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia dla U=Uon 0,5%
Uchyb gwarantowany wyznaczenia admitancji 2,5% ± 0,01mS
Uchyb gwarantowany pomiaru kąta 2,5˚
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu 1% ±10ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych ≤0,5VA/wejście
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤6W
Obciążalność trwała obwodu prądowego 4In
Wytrzymałość cieplna (1s) 80In
Wytrzymałość dynamiczna 200In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (RM699):
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3A
przy obciążeniu indukcyjnym, L/R=40ms 0,1A
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50Hz
przy obciążeniu indukcyjnym, cosϕ=0,4 3A
Obciążalność trwała 6A
Zakres temperatur pracy (253÷328)K/(-20÷55)°C
Zakres temperatur magazynowania (248÷343)K/(-25÷70)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy IP40
Masa ok. 1,2kg
Masa ok. 0,7kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 75 x 100 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 60255-26
Izolacja zgodnie z PN-EN 60255-27

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×