ZEG
loader
Kariera

Swoim pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w rozwijającej się firmie o uznanej i stabilnej pozycji na rynku,
 • dostęp do najnowszych technologii,
 • warunki do rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • wynagrodzenie współmierne do zaangażowania oraz osiąganych wyników.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego na adres:

 e-mail: rekrutacja@zeg-energetyka.pl
ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o
ul. Fabryczna 2
43-100 Tychy
W tytule wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska.

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska:

 1. Konstruktor – Elektronik
 2. Samodzielny specjalista ds. marketingu i sprzedaży
 3. Specjalista ds. uruchomień i serwisu
 4. Konstruktor – Programista VHDL
 5. Monter AKPiA
 6. Programista Qt/C++

W aplikacji należy umieścić klauzulę o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZEG-ENERGETYKA  Sp. z o.o. umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z procesem obecnej oraz przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Zielonej 27,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – renata.wielgus@zeg-energetyka.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Konstruktor – Elektronik, programowanie µC

Opis stanowiska:

 • tworzenie oprogramowania dla układów wbudowanych „embedded”,
 • prace projektowe, konstrukcyjne oraz usługowe dot. nowych oraz produkowanych urządzeń i systemów mikroprocesorowych,
 • współpraca w wykonywaniu prototypów nowych lub modernizowanych urządzeń,
 • prowadzenie badań konstruktorskich i ruchowych,
 • nadzór autorski nad produkcją,
 • udział w uruchamianiu budowanych urządzeń.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – informatyka, elektronika lub pokrewne,
 • znajomość zagadnień mikroinformatyki i sieci w zastosowaniach przemysłowych,
 • znajomość oprogramowania wbudowanego oraz podstaw cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • doświadczenie w stosowaniu języka C oraz podstaw assemblera,
 • znajomość systemów czasu rzeczywistego i narzędzi programistycznych,
 • praktyczna znajomość różnych rodzin mikrokontrolerów,
 • doświadczenie w konstruowaniu i uruchamianiu urządzeń elektronicznych,
 • mile widziane posiadanie uprawnień SEP E1 lub D1.

Dodatkowo uwzględniane:

 • doświadczenie w badaniu zabezpieczeń elektroenergetycznych komputerowymi testerami typu KOKOS
  i OMICRON w tym obsługa oprogramowania wspomagającego,
 • praktyka w zakresie instalacji i serwisu urządzeń elektrycznych / energetyki,
 • umiejętność tworzenia i testowania oprogramowania mikroprocesorów,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie dokumentacji technicznej.

Aplikuj


Samodzielny specjalista ds. marketingu i sprzedaży.

 

Opis stanowiska:

 • prowadzenie i nadzór działań w zakresie sprzedaży i dystrybucji wyrobów oraz marketingu, akwizycji i reklamy;
 • koordynacja współpracy pomiędzy działami Marketingu i Sprzedaży, Rozwoju, Produkcji oraz Sterowania Jakością – w zakresie czynności działu;
 • pozyskiwanie zamówień i sterowanie działaniami spółki celem realizacji planów sprzedaży produktów;
 • przygotowanie planów i sprawozdawczości w obszarze marketingu i sprzedaży.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, kierunkowe (energetyka, automatyka lub pokrewne), uzupełnione o specjalizację w dziedzinie handlu i marketingu;
 • 3 lata doświadczeń w zakresie marketingu i sprzedaży, w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
 • dobra znajomość branży – energetyka i automatyka zabezpieczeń;
 • znajomość urządzeń i układów automatyki zabezpieczeń;
 • znajomość zagadnień z zakresu obrotu handlowego, przetargów, regulacji branżowych itp.;
 • znajomość zagadnień z zakresu marketingu przemysłowego i handlu zagranicznego;
 • praktyczne doświadczenie w prowadzeniu akwizycji i współpracy z klientami;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • wysokie umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne;
 • prawo jazdy, znajomość języków obcych (obowiązkowo angielski).

Aplikuj


Specjalista ds. uruchomień i serwisu

Opis stanowiska:

 • kompletacja, uruchamianie i badania końcowe urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
 • serwis i naprawy wyrobów, także w trybie wyjazdowym, (u klienta),
 • wykonywanie usług z zakresu przeglądów i pomiarów aparatury zabezpieczeniowej,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i jakościowej realizowanych prac.

Wymagania:

 • wyższe lub średnie wykształcenie kierunkowe (elektronika, automatyka, elektrotechnika),
 • znajomość i praktyka w zakresie budowy i serwisu urządzeń elektroniki, z uwzględnieniem systemów mikroprocesorowych,
 • znajomość zagadnień stosowania i pomiarów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
 • uprawnienia SEP G1, E lub/i D powyżej 1 kV,
 • dobra organizacja pracy, mobilność, dyspozycyjność (wyjazdy na obiekty krajowej energetyki),
 • prawo jazdy.

Dodatkowo uwzględniane:

 • praktyka w zakresie instalacji i serwisu urządzeń elektrycznych / energetyki,
 • umiejętność tworzenia i testowania oprogramowania mikroprocesorów,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie dokumentacji technicznej.

Aplikuj


Konstruktor – Programista VHDL

Opis stanowiska:

 • projektowanie i weryfikacja układów cyfrowych FPGA – Xilinx,
 • współpraca w wykonywaniu prototypów nowych lub modernizowanych urządzeń,
 • współpraca z Elektronikami i Programistami na każdym etapie rozwoju produktów,
 • prowadzenie badań konstruktorskich i ruchowych,
 • udział w uruchamianiu budowanych urządzeń.

Wymagania:

 • doświadczenie w programowaniu w VHDL struktur FPGA, ze szczególnym uwzględnieniem układów Xilinx,
 • znajomość zagadnień układów elektronicznych i zagadnień cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • samodzielność i terminowa realizacja opracowywanych projektów.

Dodatkowo uwzględniane:

 • wykształcenie wyższe – informatyka, elektronika lub pokrewne,
 • posiadanie uprawnień SEP E1 lub D1.
 • umiejętności objęcia nadzorem nad produkcją wybranej partii projektu lub zespołu Inżynierów.

Aplikuj


Monter AKPiA

Opis stanowiska:

 • prefabrykacja rozdzielnic nn, szaf przemysłowych, sterowniczych, automatyki,
 • wykonywanie badań i pomiarów pomontażowych,
 • kontrola stanu technicznego aparatury elektronicznej, kontrolno-pomiarowej, energetycznej,
 • sporządzanie dokumentacji powykonawczej.

Wymagania:

 • potwierdzone kwalifikacje z zakresu zadań – wykształcenie techniczne i/lub doświadczenie zawodowe,
 • umiejętność czytania i edycji dokumentacji technicznych, elektrycznych i AKPiA,
 • uprawnienia SEP minimum E do 1 kV.

Dodatkowo uwzględniane:

 • dobra organizacja pracy, mobilność, dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • możliwość pracy na obiektach poza zakładem pracy.

Aplikuj


Programista Qt/C++

Opis stanowiska:

 • projektowanie, wytwarzanie, rozwój i utrzymanie oprogramowania na platformę Microsoft Windows

Wymagania:

 • doświadczenie w stosowaniu języka C++,
 • znajomość podstaw frameworku Qt,
 • znajomość zagadnień programowania obiektowego,
 • umiejętność posługiwania się programem Microsoft Excel.

Dodatkowo uwzględniane:

 • dobra organizacja pracy, mobilność, dyspozycyjność,
 • znajomość języków HTML, CSS, Java, Delphi,
 • znajomość systemu kontroli wersji Git,

Aplikuj

1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×