ZEG
loader
Kariera

Swoim pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w rozwijającej się firmie o uznanej i stabilnej pozycji na rynku
 • dostęp do najnowszych technologii
 • warunki do rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • wynagrodzenie współmierne do zaangażowania oraz osiąganych wyników

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego na adres:

e-mail: rekrutacja@zeg-energetyka.pl
ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o
ul. Zielona 27
43-200 Pszczyna
W tytule wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska.

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska:

 1. Programista / Konstruktor Systemów Wbudowanych / EMBEDDED
 2. Konstruktor / Elektronik / Programowanie µc
 3. Specjalista ds. uruchomień i serwisu
 4. Konstruktor / Programista FPGA
 5. Monter AKPiA
 6. Programista C#

W aplikacji należy umieścić klauzulę o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZEG-ENERGETYKA  Sp. z o.o. umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z procesem obecnej oraz przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Zielonej 27,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – renata.wielgus@zeg-energetyka.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


1. Programista / Konstruktor Systemów Wbudowanych / EMBEDDED

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w kierunku elektronika lub informatyka
 • umiejętność programowania w języku C/C++
 • doświadczenie zawodowe w tworzeniu systemów wbudowanych
 • znajomość mikrokontrolerów np. Microchip, ST Microelectronics, Texas Instruments
 • znajomość systemu czasu rzeczywistego np. freeRTOS
 • znajomość interfejsów komunikacyjnych np. UART, SPI, I2C, CAN, Ethernet
 • znajomość protokołów komunikacyjnych np. MODBUS RTU, IEC103, DNP3.0, TCP/IP
 • znajomość podstaw elektroniki
 • umiejętność czytania schematów elektronicznych
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne czytanie dokumentacji technicznej

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy, mobilność, dyspozycyjność ,
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność tworzenia i testowania oprogramowania mikroprocesorów
 • znajomość języka angielskiego w zakresie dokumentacji technicznej

 

Aplikuj


2. Konstruktor / Elektronik / Programowanie µC

Opis stanowiska: 

 • tworzenie oprogramowania dla układów wbudowanych „embedded”
 • prace projektowe, konstrukcyjne oraz usługowe dot. nowych oraz produkowanych urządzeń i systemów mikroprocesorowych
 • współpraca w wykonywaniu prototypów nowych lub modernizowanych urządzeń
 • prowadzenie badań konstruktorskich i ruchowych
 • nadzór autorski nad produkcją
 • udział w uruchamianiu budowanych urządzeń

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – informatyka, elektronika lub pokrewne
 • znajomość zagadnień mikroinformatyki i sieci w zastosowaniach przemysłowych
 • znajomość oprogramowania wbudowanego oraz podstaw cyfrowego przetwarzania sygnałów
 • doświadczenie w stosowaniu języka C oraz podstaw assemblera
 • znajomość systemów czasu rzeczywistego i narzędzi programistycznych
 • praktyczna znajomość różnych rodzin mikrokontrolerów
 • doświadczenie w konstruowaniu i uruchamianiu urządzeń elektronicznych
 • mile widziane posiadanie uprawnień SEP E1 lub D1

Dodatkowo uwzględniane:

 • doświadczenie w badaniu zabezpieczeń elektroenergetycznych komputerowymi testerami typu KOKOS
  i OMICRON w tym obsługa oprogramowania wspomagającego
 • praktyka w zakresie instalacji i serwisu urządzeń elektrycznych / energetyki
 • umiejętność tworzenia i testowania oprogramowania mikroprocesorów
 • znajomość języka angielskiego w zakresie dokumentacji technicznej

 

Aplikuj


3. Specjalista ds. uruchomień i serwisu

Opis stanowiska:

 • kompletacja, uruchamianie i badania końcowe urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
 • serwis i naprawy wyrobów, także w trybie wyjazdowym, (u klienta)
 • wykonywanie usług z zakresu przeglądów i pomiarów aparatury zabezpieczeniowej
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i jakościowej realizowanych prac

Wymagania:

 • wyższe lub średnie wykształcenie kierunkowe (elektronika, automatyka, elektrotechnika)
 • znajomość i praktyka w zakresie budowy i serwisu urządzeń elektroniki, z uwzględnieniem systemów mikroprocesorowych
 • znajomość zagadnień stosowania i pomiarów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
 • uprawnienia SEP G1, E lub/i D powyżej 1 kV
 • dobra organizacja pracy, mobilność, dyspozycyjność (wyjazdy na obiekty krajowej energetyki)
 • prawo jazdy

Dodatkowo uwzględniane:

 • praktyka w zakresie instalacji i serwisu urządzeń elektrycznych / energetyki
 • umiejętność tworzenia i testowania oprogramowania mikroprocesorów
 • znajomość języka angielskiego w zakresie dokumentacji technicznej

Aplikuj

 


4. Konstruktor – Programista FPGA

Opis stanowiska:

 • tworzenie i weryfikacja projektów na układy FPGA – Xilinx
 • współpraca w wykonywaniu prototypów nowych lub modernizowanych urządzeń
 • współpraca z Elektronikami i Programistami na każdym etapie rozwoju produktów
 • prowadzenie badań konstruktorskich i ruchowych
 • udział w uruchamianiu budowanych urządzeń

Wymagania:

 • doświadczenie w tworzeniu opisu sprzętu  w językach Verilog/VHDL na układy FPGA, ze szczególnym uwzględnieniem układów Xilinx
 • znajomość zagadnień z obszarów ukłaów cyfrowych dużej skali integracji, cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz interfejsów komunikacyjnych
 • samodzielność i terminowa realizacja opracowywanych projektów

Dodatkowo uwzględniane:

 • wykształcenie wyższe – informatyka, elektronika lub pokrewne
 • umiejętność wykorzystania specyficznych elementów struktury układów FPGA
 • umiejętność korzystania z elektronicznej aparatury pomiarowej
 • znajomość języka C
 • znajomość systemu kontroli wersji Git
 • posiadanie uprawnień SEP E1 lub D1
 • umiejętności objęcia nadzorem nad produkcją wybranej partii projektu lub zespołu Inżynierów

Aplikuj


5. Monter AKPiA

Opis stanowiska:

 • prefabrykacja rozdzielnic nn, szaf przemysłowych, sterowniczych, automatyki
 • wykonywanie badań i pomiarów pomontażowych
 • kontrola stanu technicznego aparatury elektronicznej, kontrolno-pomiarowej, energetycznej
 • sporządzanie dokumentacji powykonawczej

Wymagania:

 • potwierdzone kwalifikacje z zakresu zadań – wykształcenie techniczne i/lub doświadczenie zawodowe
 • umiejętność czytania i edycji dokumentacji technicznych, elektrycznych i AKPiA
 • uprawnienia SEP minimum E do 1 kV

Dodatkowo uwzględniane:

 • dobra organizacja pracy, mobilność, dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B
 • możliwość pracy na obiektach poza zakładem pracy

Aplikuj


6. Programista C#

Opis stanowiska:

 • realizacja zadań z zakresu projektowania, wytwarzania oraz rozwoju oprogramowania użytkowego
 • pierwsza i druga linia wspracia użytkownika

Wymagania:

 • doświadczenie w programowaniu w języku C# z zastosowaniem .NET Framework w wersji 4.0+
 • znajomość wzorca MVVM oraz platformy WPF

Dodatkowo uwzględniane:

 • dobra organizacja pracy, mobilność, dyspozycyjność
 • wiedza z zakresu standardów i protokołów stosowanych w przemyśle
 • znajomość protokołów TCP/IP
 • znajomość języków HTML, CSS
 • znajomość języka Pascal
 • znajomość systemu kontroli wersji Git

Aplikuj

0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×