ZEG
loader
Projekty dofinansowane z UE

PROJEKT „OPRACOWANIE ZABEZPIECZENIA SZYN ZBIORCZYCH ROZDZIELNI WN”- UMOWA O DOFINANSOWANIE

14 listopada 2017 r. firma ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie zabezpieczenia szyn zbiorczych rozdzielni WN.” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez pracowników Działu Rozwojowego firmy ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o., których rezultatem jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia urządzenia realizującego funkcje zabezpieczenia szyn zbiorczych rozdzielni WN lub lokalnej rezerwy wyłącznikowej lub połączenie obu funkcjonalności.
Zabezpieczenie szyn zbiorczych jest elementem automatyki zabezpieczeniowej stacji energetycznej WN (wysokiego napięcia). Urządzenia takie chroni system szyn, który rozdziela doprowadzone zasilanie stacji na poszczególnie pola odpływowe – zasilające w energię elektryczną odbiorniki (linie energetyczne, transformatory).

Wydatki kwalifikowalne: 777.099,40 PLN

Dofinansowanie: 388.349,70 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat PO IR 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej www.poir.gov.pl.


 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×