ZEG
loader
RET-410A

Produkty

RET-410A
Przekaźnik napięciowo-czasowy okienkowy
Przekaźnik przeznaczony do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, kontrolujący wartość skuteczną napięcia sinusoidalnie przemiennego w przedziale („oknie”) określonym przez dolną (U1) i górną (U2) wartość nastawczą napięcia rozruchowego. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

27 podnapięciowe bezzwłoczne i zwłoczne
59 nadnapięciowe bezzwłoczne i zwłoczne

Charakterystyczne cechy przekaźnika

  • Jednowejściowy układ pomiarowy.
  • Podnapięciowy, nadnapięciowy, „okienkowy” tryb pracy.
  • Pomiar i bieżące wyświetlanie wartości kontrolowanego napięcia.
  • Rejestracja wartości napięcia zadziałania z ostatniego zakłócenia.
  • Dwustanowe wejście umożliwiające zewnętrzną blokadę działania przekaźnika.
  • Wyświetlacz LED i klawiatura umożliwiające pełną obsługę przekaźnika.
  • Sygnalizacja optyczna (diody LED) informująca o aktualnym poziomie napięcia pomiarowego (U<U1, U1<U<U2, U>U2), sygnalizacja zewnętrznej blokady zadziałania przekaźnika oraz poprawnej pracy przekaźnika.
  • Wyjścia stykowe pobudzenia (K1, K3) przekaźnika w trybie pracy podnapięciowej (U<U1) lub w trybie pracy nadnapięciowej (U>U2), zadziałania (K2) przekaźnika (UU2), sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia pomocniczego (K4) oraz sygnalizacji stanu zewnętrznej blokady działania przekaźnika (K5).
  • Samokontrola poprawnego działania przekaźnika.
  • Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością przystosowania do montażu zatablicowego.

Jeżeli wartość napięcia pomiarowego (U) jest mniejsza od dolnej wartości nastawczej napięcia rozruchowego (U<U1), następuje zadziałanie z czasem własnym przekaźnika K1 (praca podnapięciowa) i po nastawionym czasie t1 zadziałanie przekaźnika K2; jeżeli wartość napięcia pomiarowego mieści się pomiędzy wartościami nastawczymi napięcia rozruchowego (U1 U2) to następuje zadziałanie z czasem własnym przekaźnika K3 (praca nadnapięciowa) i po nastawionym czasie t2 zadziałanie przekaźnika K2. Zadziałanie przekaźnika napięciowo-czasowego (K2) można zablokować przez podanie zewnętrznego, napięciowego sygnału blokującego (Ubl).

DANE TECHNICZNE

Napięcie pomiarowe znamionowe Un 100V albo 400V
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24V DC, od 48V do 60V DC,
od 110V do 230V DC/AC
Zakres nastawczy napięć rozruchowych U1=9,9V ÷ 0,98U2 oraz U2=(10,4 ÷ 120)V dla Un=100V
U1=42V ÷ 0,98U2 oraz U2=(44 ÷ 456)V dla Un=400V
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia przy 50Hz 2,5%
Czas własny zadziałania ≤100ms
Zakres nastawczy czasu zadziałania (0÷99,9)s
Pobór mocy w obwodzie pomiarowym ≤0,8VA
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤6W
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia 1,2Un
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s) 1,5Un
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (K1, K2, K3):
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3A
przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40ms 0,12A
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50Hz
przy obciążeniu indukcyjnym cosϕ=0,4 3A
obciążalność trwała 5A
Zdolność łączeniowa przekaźników sygnalizacyjnych (K4, K5):
maksymalny prąd załączania przy obciążeniu rezystancyjnym
dla prądu przemiennego 6A
dla prądu stałego 6A/28V; 0,16A/220V
obciążalność trwała 5A
Zakres temperatur pracy (268÷313)K/(-5÷40)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy IP40
Masa 0,7kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 75 x 100 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z PN-EN-60255-5

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×