ZEG
loader
RET-425

Produkty

RET-425
Przekaźnik napięciowo-czasowy
Przekaźnik przeznaczony do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej jako element kontrolujący wartość skuteczną napięcia sinusoidalnie przemiennego o częstotliwości 50 Hz albo wartość napięcia stałego. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

27 podnapięciowe zwłoczne (RET-425P)
59 nadnapięciowe zwłoczne (RET-425N)

Charakterystyczne cechy przekaźnika

  • Jednowejściowy układ pomiarowy w postaci dzielnika rezystancyjnego.
  • Dwa wykonania: przekaźnik podnapięciowy albo nadnapięciowy.
  • Pomiar i bieżące wyświetlanie wartości kontrolowanego napięcia.
  • Rejestracja wartości napięcia pobudzenia z ostatniego zakłócenia.
  • Wyświetlacz LED i klawiatura umożliwiające pełną obsługę przekaźnika.
  • Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania przekaźnika oraz podłączenia napięcia zasilającego.
  • Wyjścia stykowe pobudzenia (K1) i zadziałania (K2) przekaźnika.
  • Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa.

Przekaźnik RET-425 kontroluje wartość skuteczną napięcia wejściowego i porównuje z wartością nastawczą wprowadzoną przez użytkownika. Właściwości funkcjonalne urządzenia zależne są od rodzaju wykonania. Podczas pracy nadnapięciowej (RET-425N), gdy wartość skuteczna napięcia kontrolowanego jest większa od wartości nastawczej, następuje pobudzenie i po nastawionym czasie zadziałanie urządzenia. Podczas pracy podnapięciowej (RET-425P), gdy wartość skuteczna napięcia kontrolowanego jest mniejsza od wartości nastawczej, następuje pobudzenie i po nastawionym czasie zadziałanie urządzenia.

DANE TECHNICZNE

Napięcie pomiarowe znamionowe Un 100V albo 220/230V AC/DC
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24V DC, od 48V do 60V DC,
od 110V do 230V DC/AC
Pobór mocy w obwodzie pomiarowym ≤0,5VA/W
Pobór mocy w obwodzie napięcia pomocniczego ≤3W
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego Ur (10÷200)V dla Un=100V
(15÷300)V dla Un=220/230V
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia 1,5%
Czas własny zadziałania ≤60ms
Zakres nastawczy czasu zadziałania (0÷99,9)s
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia 1,2 Urmax
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s) 1,4 Urmax
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3A
przy obciążeniu indukcyjnym, L/R=40ms 0,12A
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50Hz
przy obciążeniu indukcyjnym, cosϕ=0,4 3A
obciążalność trwała 5A
Zakres temperatur pracy (268÷313)K/(-5÷40)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy IP40
Masa 0,3kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 75 x 45x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z PN-EN 60255-5

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×