ZEG
loader
RET-430A

Produkty

RET-430A
Przekaźnik napięciowo-czasowy
Przekaźnik napięciowo-czasowy przeznaczony do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej jako urządzenie kontrolujące wartość skuteczną napięcia sinusoidalnie przemiennego o częstotliwości 50 Hz. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

27/59 podnapięciowe/nadnapięciowe zwłoczne

Charakterystyczne cechy przekaźnika

  • Trójfazowy wejściowy układ pomiarowy.
  • Podnapięciowy albo nadnapięciowy tryb pracy (do wyboru).
  • Pomiar i bieżące wyświetlanie wartości kontrolowanego napięcia.
  • Rejestracja wartości napięcia zadziałania z ostatniego zakłócenia.
  • Dwustanowe wejście umożliwiające zewnętrzną blokadę działania przekaźnika.
  • Wyświetlacz LED i klawiatura umożliwiające pełną obsługę przekaźnika.
  • Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania przekaźnika, zewnętrznej blokady działania, ciągłości obwodów pomiarowych oraz poprawnej pracy przekaźnika.
  • Wyjścia stykowe pobudzenia (K1) i zadziałania (K2, K3) przekaźnika, sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia pomocniczego (K4) oraz sygnalizacji stanu zewnętrznej blokady zadziałania (K5).
  • Samokontrola poprawnego działania przekaźnika.
  • Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością przystosowania do montażu zatablicowego.

Przekaźnik RET-430A porównuje maksymalną albo minimalną wartość skuteczną napięć wejściowych z wartością nastawczą wprowadzoną przez użytkownika. Urządzenie może pracować w dwóch trybach pracy – w nadnapięciowym i w podnapięciowym. Podczas pracy nadnapięciowej, gdy wartość skuteczna jednego z napięć kontrolowanych jest większa od wartości nastawczej, następuje pobudzenie i po nastawionym czasie zadziałanie urządzenia. Podczas pracy podnapięciowej, gdy wartość skuteczna jednego z napięć kontrolowanych jest mniejsza od wartości nastawczej, następuje pobudzenie i po nastawionym czasie zadziałanie urządzenia. Stan pobudzenia i zadziałania jest sygnalizowany. Zadziałanie przekaźnika można zablokować przez podanie zewnętrznego, napięciowego sygnału blokującego (Ubl).

DANE TECHNICZNE

Napięcie pomiarowe znamionowe Un 100V albo 400V
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24V DC, od 48V do 60V DC,
od 110V do 230V DC/AC
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego (0,1÷1,2)Un dla Un=100V
(38÷456)V dla Un=400V
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia 2,5%
Czas własny zadziałania ≤100ms
Zakres nastawczy czasu zadziałania (0÷99,9)s
Pobór mocy w obwodach pomiarowych ≤0,8VA/fazę
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤6W
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia 1,2Un
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s) 1,5Un
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (K1, K2, K3):
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3A
przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40ms 0,12A
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50Hz
przy obciążeniu indukcyjnym cosϕ=0,4 3A
obciążalność trwała 5A
Zdolność łączeniowa przekaźników sygnalizacyjnych (K4, K5): maksymalny prąd załączania przy obciążeniu rezystancyjnym
dla prądu przemiennego 6A
dla prądu stałego 6A/28V; 0,16A/220V
obciążalność trwała 5A
Zakres temperatur pracy (268÷313)K/(-5÷40)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy IP40
Masa 0,8kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 75 x 100 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z PN-EN 60255-5

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×