ZEG
loader
RIT-433A

Produkty

RIT-433A
Przekaźnik nadprądowo-czasowy trójstopniowy
Przekaźnik przeznaczony do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej jako trójstopniowe zabezpieczenie nadprądowe kontrolujące wartość skuteczną prądu sinusoidalnie przemiennego. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

51 nadprądowe zwłoczne niezależne

Charakterystyczne cechy przekaźnika

 • Trójfazowy wejściowy układ pomiarowy.
 • Trzy stopnie nadprądowo – czasowe (I, II, III).
 • Praca w jednofazowych, dwufazowych i trójfazowych układach zabezpieczeń nadprądowych.
 • Pomiar i bieżące wyświetlanie wartości kontrolowanego prądu.
 • Rejestracja wartości prądu zadziałania z ostatniego zakłócenia.
 • Dwustanowe wejście umożliwiające zewnętrzną blokadę działania przekaźnika.
 • Wyświetlacz LED i klawiatura umożliwiające pełną obsługę przekaźnika.
 • Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia jednego z trzech stopni prądowych przekaźnika, zadziałania I stopnia przekaźnika, zadziałania II stopnia przekaźnika, zadziałania III stopnia przekaźnika oraz poprawnej pracy przekaźnika.
 • Wyjścia stykowe pobudzenia II stopnia przekaźnika (K2), zadziałania I lub II stopnia przekaźnika (K1), zadziałania III stopnia przekaźnika (K3), sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia pomocniczego (K4) oraz sygnalizacji zewnętrznej stanu blokady zadziałania (K5).
 • Samokontrola poprawnego działania przekaźnika.
 • Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością przystosowania do montażu zatablicowego.

Przekaźnik RIT-433A porównuje maksymalną wartość skuteczną prądów wejściowych z wartościami nastawczymi prądów rozruchowych poszczególnych stopni przekaźników prądowych, wprowadzonymi przez użytkownika. Gdy wartość skuteczna jednego z prądów kontrolowanych jest większa od wartości nastawczej prądu rozruchowego danego stopnia przekaźnika prądowego, następuje pobudzenie i po nastawionym czasie – zadziałanie przekaźnika. Zadziałanie urządzenia można zablokować przez podanie zewnętrznego, napięciowego sygnału blokującego (Ubl). Układ wykonawczy zrealizowano na trzech przekaźnikach wyjściowych: K1, K2, K3. Przekaźnik K1 pobudzany jest po zadziałaniu I lub II stopienia przekaźnika prądowo-czasowego, z czasem nastawionym dla tych stopni; przekaźnik K2 jest pobudzany bezzwłocznie przez II stopień przekaźnika prądowo-czasowego; przekaźnik K3 jest pobudzany po zadziałaniu III stopienia przekaźnika prądowo – czasowego, z czasem nastawionym dla tego stopnia.

DANE TECHNICZNE

Prąd pomiarowy znamionowy In 1A, 5A, 1A albo 5A
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24V DC, od 48V do 60V DC,
od 110V do 230V DC/AC
Zakres nastawczy prądu rozruchowego (0,05÷5)In albo (0,2÷20)In
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu 2,5%
Czas własny zadziałania ≤40ms
Zakres nastawczy czasu zadziałania (0÷99,9)s
Pobór mocy w obwodach pomiarowych ≤0,5VA/fazę
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤6W
Obciążalność trwała obwodu prądowego 2,2In
Wytrzymałość cieplna (1s) 80In
Wytrzymałość dynamiczna 200In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (K1, K2, K3):
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3A
przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40ms 0,12A
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50Hz
przy obciążeniu indukcyjnym cosϕ=0,4 3A
obciążalność trwała 5A
Zdolność łączeniowa przekaźników sygnalizacyjnych (K4, K5):
maksymalny prąd załączania przy obciążeniu rezystancyjnym
dla prądu przemiennego 6A
dla prądu stałego 6A/28V; 0,16A/220V
obciążalność trwała 5A
Zakres temperatur pracy (268÷313)K/(-5÷40)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy IP40
Masa 0,8kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 75 x 100 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z PN-EN 60255-5

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×