ZEG
loader
RITz-430

Produkty

RITz-430
Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe
Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do ochrony pól liniowych i transformatorowych sieci średnich napięć, silników WN i nn oraz generatorów przed skutkami zwarć, przeciążeń ruchowych i asymetrii prądowej.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

50/51 nadprądowe bezzwłoczne/zwłoczne niezależne, trójfazowe
50N/51N ziemnozwarciowe nadprądowe bezzwłoczne/zwłoczne niezależne (wykonanie 2)
49/51 nadprądowe zwłoczne, z charakter. czasową niezależną albo zależną, lub nadprądowe cieplne z charakter. zależną, trójfazowe
46 nadprądowe zwłoczne, z charakter. czasową niezależną albo zależną, od asymetrii prądowej

Charakterystyczne cechy zabezpieczenia

 • Trójfazowy wejściowy układ pomiarowy.
 • Wejście pomiarowe dla prądu ziemnozwarciowego Io (wykonanie 2)
 • Pomiar bieżących wartości prądów wejściowych.
 • Zegar czasu rzeczywistego.
 • Rejestrator 33 albo 36 (wykonanie 2) rozróżnialnych zdarzeń o pojemności do 300 zapisów.
 • Rejestrator parametrów wyłączających z ostatniego zakłócenia oraz prądu kumulowanego wyłącznika.
 • 2 wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych, z możliwością wykorzystania do blokady działania wybranych zabezpieczeń.
 • Formowany impuls sterujący na zadziałanie (wykonanie 2).
 • Wyświetlacz LCD oraz klawiatura umożliwiające pełną obsł. zabezp.
 • Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń, ciągłości obwodów pomiarowych, przekroczenia wartości granicznej prądu kumulowanego wyłącznika oraz poprawnej pracy zabezpieczenia.
 • 5 programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S5).
 • Wyjście stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia pomocniczego (BZ).
 • Łącze RS-485 do zdalnej kom. szeregowej w protokole MODBUS (opcja).
 • Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
 • Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością przystosowania do montażu zatablicowego.

Wielkościami pomiarowymi są prądy wejściowe (IL1, IL2, IL3, Io). Na podstawie prądów obliczana jest składowa przeciwna prądu I2A, będąca miarą asymetrii prądowej. Jeżeli chociaż jedna z wielkości pomiarowych przekroczy wartość nastawczą wprowadzoną przez użytkownika to, w zależności od konfiguracji, następuje odpowiednia reakcja zabezpieczenia. Za pomocą opcjonalnego interfejsu komunikacyjnego udostępniane są mierzone wartości prądów, stan wejść i wyjść, stan przekaźników pomiarowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem program obsługi umożliwia konfigurowanie zabezpieczenia, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.

DANE TECHNICZNE

Prąd pomiarowy znamionowy In 1A albo 5A
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24V DC, od 48V do 60V DC,
od 110V do 230V DC/AC
Sterujące napięcie zasilające Usn zgodne z Upn
Zakres nastawczy prądu rozruchowego
(0,2÷20)In dla zabezpieczeń „49/50/51” o charakter. niezależnej
(5÷500)mA albo (0,05÷5,00)A – wykonanie 2 dla zabezpieczeń „50N/51N” o charakterystyce niezależnej
(0,2÷2)In dla zabezpieczeń „49/51” o charakter. zależnej typu A, B, C
(0,5÷1,5)Ib dla zabezpieczeń „49/51” o charakter. zależnej typu 49R
(0,1÷1)In dla zabezp. „46” o charakter. niezal. i zal. typu A, B, C
(0,1÷0,5)Ib dla zabezpieczenia „46” o charakterystyce zależnej typu 46G Zakres nastawczy prądu bazowego Ib
(0,1÷2,5)In dla zabezpieczeń „49/51” o charakter. zależnej typu 49R
(0,2÷1,2)In dla zabezpieczeń „49/51” o charakter. zależnej typu 49M
(0,5÷2,5)In dla zabezpieczenia „46” o charakter. zależnej typu 46G
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu 2,5%
Zakres nastawczy prądu kumulowanego wyłącznika (100÷65000)In
Zakres nastawczy czasu zadziałania
(0÷99,99)s dla charakterystyk niezależnych
według charakterystyk zależnych A, B, C, 46G i 49R, zdefiniowanych przez PN-EN60255-3
według charakterystyki zależnej – cieplnej typu 49M, zdefiniowanej przez PN-EN60255-8
Czas własny zadziałania zabezpieczeń prądowych ≤40ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych ≤0,5VA/fazę
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤6W
Obciążalność trwała obwodu prądowego 2,2In
Wytrzymałość cieplna (1s) 80In
Wytrzymałość dynamiczna 200In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (S2÷S5):
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3A
przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40ms 0,12A
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50Hz
przy obciążeniu indukcyjnym cosϕ=0,4 3A
obciążalność trwała 5A
Zdolność łączeniowa przekaźników sygnalizacyjnych (S1, BZ):
maksymalny prąd załączania przy obciążeniu rezystancyjnym
dla prądu przemiennego 6A
dla prądu stałego 6A/28V; 0,16A/220V
obciążalność trwała 5A
Zakres temperatur pracy (268÷313)K/(-5÷40)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy IP40
Masa 0,8 kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 75 x 100 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z PN-EN 60255-5

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×