ZEG
loader
mZAZ-I

Produkty

mZAZ-I
Uniwersalne zabezpieczenie nadprądowe
Uniwersalne zabezpieczenie nadprądowe przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do ochrony obiektów przed skutkami zwarć, przeciążeń ruchowych i asymetrii prądowej. Urządzenie to integruje w sobie funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze i rejestracyjne.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

50/51 nadprądowe zwłoczne niezależne, trójstopniowe
51 nadprądowe zwłoczne zależne
50N/51N ziemnozwarciowe nadprądowe, zwłoczne niezależne, dwustopniowe
51N ziemnozwarciowe nadprądowe, zwłoczne zależne
49M nadprądowe cieplne z charakterystyką zależną
49R nadprądowe cieplne z charakterystyką zależną
46 nadprądowe składowej przeciwnej, zwłoczne niezależne i zależne
46G nadprądowe składowej przeciwnej, zwłoczne zależne
62 współpraca z zabezpieczeniami zewnętrznymi

Charakterystyczne cechy zabezpieczenia

 • Czterowejściowy układ pomiarowy prądów (IL1, IL2, IL3, Io).
 • Różne modele i odmiany wykonań w zależności od konfiguracji.
 • Pomiar bieżących wartości prądów i kątów fazowych.
 • Zegar czasu rzeczywistego.
 • Rejestrator zdarzeń o pojemności do 500 zapisów.
 • Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia.
 • Rejestrator próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
 • Liczniki prądu kumulowanego wyłącznika i liczniki dedykowane.
 • Dwa wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych, z możliwością wykorzystania do blokady działania wybranych zabezpieczeń albo zdalnego kasowania sygnalizacji wewnętrznej.
 • Formowany impuls sterujący na zadziałanie
 • Wyświetlacz LCD (2×16) oraz klawiatura umożliwiająca pełną obsługę zabezpieczenia.
 • Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń, ciągłości obwodów pomiarowych, przekroczenia wartości granicznej prądu kumulowanego wyłącznika oraz poprawnej pracy zabezpieczenia
 • Siedem programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S7).
 • Łącze RS-485 do zdalnej komunikacji szeregowej w protokole MODBUS-RTU.
 • Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
 • Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością przystosowania do montażu zatablicowego.

Wielkościami pomiarowymi są prądy wejściowe (IL1, IL2, IL3, Io). Na podstawie prądów obliczana jest składowa przeciwna prądu I2A, będąca miarą asymetrii prądowej. Jeżeli chociaż jedna z wielkości pomiarowych przekroczy wartość nastawczą wprowadzoną przez użytkownika to, w zależności od konfiguracji, następuje odpowiednia reakcja urządzenia. Za pomocą interfejsu komunikacyjnego udostępniane są m. in. mierzone i obliczone wartości prądów i ich kątów fazowych, stan wejść i wyjść, stan przekaźników wyjściowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem program obsługi SMiS umożliwia m. in. konfigurowanie zabezpieczeń, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie
zapisów rejestratora.

DANE TECHNICZNE

Prąd pomiarowy znamionowy In 1A albo 5A
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24V DC, od 48V do 60V DC,
110V DC/AC, 230V DC/AC
Sterujące napięcie zasilające Usn zgodne z Upn
Zakres nastawczy prądu rozruchowego
(0,2÷30)In dla zabezpieczeń „50/51” niezależnych
(5÷500)mA albo (5 ÷ 5000)mA dla zabezpieczeń „50N/51N” niezależnych
(5÷100)mA albo (5 ÷ 1000)mA dla zabezpieczeń „50N/51N” zależnych
(0,2÷2)In dla zabezpieczenia „51” o charakterystyce zależnej typu A, B, C
(0,5÷1,5)Ib dla zabezpieczenia „49R” o charakterystyce zależnej
(0,1÷1)In dla zabezpieczenia „46” o charakterystyce niezależnej i zależnej typu A, B, C
(0,1÷0,5)Ib dla zabezpieczenia „46G” o charakterystyce zależnej
Zakres nastawczy prądu bazowego Ib
(0,1÷2,5)In dla zabezpieczenia „49R” o charakterystyce zależnej
(0,2÷1,2)In dla zabezpieczenia „49M” o charakterystyce zależnej
(0,5÷2,5)In dla zabezpieczenia „46G” o charakterystyce t zależnej
Zakres nastawczy prądu kumulowanego wyłącznika (1÷ 65000)In
Zakres nastawczy czasu zadziałania
(0÷99,9)s dla charakterystyk niezależnych
według charakterystyk zależnych typu A, B, C, 46G i 49R, zdefiniowanych przez PN-EN60255-3
według charakterystyki zależnej – cieplnej typu 49M, zdefiniowanej przez PN-EN60255-8
Czas własny zadziałania zabezpieczeń prądowych ≤40ms
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu dla I=In 2,5%
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu 1%÷10ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych ≤0,5VA/fazę
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤5W
Obciążalność trwała obwodu prądowego 4In
Wytrzymałość cieplna (1s) 80In
Wytrzymałość dynamiczna 200In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3A
przy obciążeniu indukcyjnym, L/R=40ms 0,1A
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50Hz
przy obciążeniu indukcyjnym, cosϕ=0,4 3A
obciążalność trwała 6A
Zakres temperatur pracy (253÷328)K/(-20÷55)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy P40
Masa ok. 0,7kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 75 x 100 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 60255-26
Izolacja zgodnie z PN-EN 60255-5

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×