ZEG
loader
RET-325/REt-350

Produkty

RET-325/REt-350
Przekaźniki napięciowe
Przekaźniki napięciowe kontrolujące wartość skuteczną napięcia sinusoidalnie przemiennego o częstotliwości 50Hz albo wartość napięcia stałego. Konstrukcja urządzeń zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń RET-325

27/59 podnapięciowe/nadnapięciowe, zwłoczne

Zestaw zabezpieczeń REt-350

27/59 podnapięciowe/nadnapięciowe bezzwłoczne

Charakterystyczne cechy przekaźników

  • Dwuwejściowy układ pomiarowy w postaci dzielnika rezystancyjnego – dla napięcia sinusoidalnie przemiennego (UAC) albo dla napięcia stałego (UDC).
  • Podnapięciowy albo nadnapięciowy tryb pracy (do wyboru).
  • Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania przekaźnika oraz podłączenia do przekaźnika pomocniczego napięcia zasilającego.
  • Wyjścia stykowe pobudzenia (K1) i zadziałania (K2) przekaźnika RET-325.
  • Wyjścia stykowe zadziałania (K1, K2) przekaźnika REt-350.
  • Obudowa do montażu na szynie TS35.

Dla przekaźnika napięciowo-czasowego RET-325, w trybie pracy nadnapięciowej,gdy wartość napięcia kontrolowanego jest większa od wartości nastawczej napięcia rozruchowego, następuje pobudzenie i po nastawionym czasie zadziałanie przekaźnika. W trybie pracy podnapięciowej, gdy wartość skuteczna napięcia kontrolowanego jest mniejsza od wartości nastawczej napięcia rozruchowego, następuje pobudzenie i po nastawionym czasie – zadziałanie przekaźnika.

Dla przekaźnika napięciowego REt-350, w trybie pracy nadnapięciowej, gdy wartość napięcia kontrolowanego jest większa od wartości nastawczej napięcia rozruchowego, następuje pobudzenie i bezzwłoczne zadziałanie przekaźnika. W trybie pracy podnapięciowej, gdy wartość skuteczna napięcia kontrolowanego jest mniejsza od wartości nastawczej napięcia rozruchowego, następuje pobudzenie i bezzwłoczne zadziałanie przekaźnika.

DANE TECHNICZNE

Napięcie pomiarowe znamionowe Un 48V, 100V, 110V,
220/230V, 400V AC/DC
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn od 110V do 230V DC/AC
(50Hz)
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego (1 ÷ 99)V dla Un=48V
(2 ÷ 198)V dla Un=100V
(3 ÷ 297)V dla Un=110V
(4 ÷ 396)V dla Un=220/230V
(5 ÷ 495)V dla Un=400V
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia 1,5%
Czas własny zadziałania ≤100ms
Zakres nastawczy czasu zadziałania dla RET-325 (0÷9,9)s
Pobór mocy w obwodach pomiarowych ≤0,5VA/W
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤4W
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia 1,2Un
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s) 1,5Un
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3A
przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40ms 0,12A
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50Hz
przy obciążeniu indukcyjnym cosϕ=0,4 3A
obciążalność trwała 5A
Zakres temperatur pracy (268÷313)K/(-5÷40)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy IP40
Masa:
RET-325 0,35kg
RET-350 0,3kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 75 x 45 x 130 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z PN-EN-60255-5

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×