ZEG
loader
RFT-451A

Produkty

RFT-451A
Zabezpieczenie częstotliwościowe i napięciowe
Zabezpieczenie częstotliwościowe i napięciowe RFT-451A jest przeznaczone do stosowania w automatyce zabezpieczeniowej generatorów oraz w układach samoczynnego częstotliwościowego i napięciowego odciążania (SCO, SNO), dla utrzymania stabilnej pracy systemu. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

81częstotliwościowe zwłoczne (f)81Sstromościowe zwłoczne, reagujące na pochodną częstotliwości (df/dt)81, 81Sczęstotliwościowe (f) oraz stromościowe reagujące na pochodną częstotliwości (df/dt), z logiką AND/OR81, 81SAczęstotliwościowe (f) oraz przyrostowe reagujące na średnią prędkość zmian częstotliwości (Δf/Δt), z logiką AND/OR27/59podnapięciowe / nadnapięciowe zwłoczne, trójfazowe

Charakterystyczne cechy zabezpieczenia

 • Trójfazowy wejściowy układ pomiarowy napięcia.
 • Pięć niezależnych stopni zabezpieczeń częstotliwościowych, każdy z możliwością programowego wyboru do czterech zabezpieczeń.
 • Trzy niezależne stopnie zabezpieczeń napięciowych, każdy z możliwością programowego wyboru typu.
 • Automatyka SPZ po SCO.
 • Blokada napięciowa dla zabezpieczeń częstotliwościowych.
 • Formowany impuls sterujący na zadziałanie.
 • Sygnalizacja optyczna najważniejszych stanów pracy urządzenia.
 • Pomiar bieżących wartości napięcia i częstotliwości.
 • Trzy wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych lub do blokady działania wybranych zabezpieczeń.
 • 7 programowalnych przekaźników wyjściowych.
 • Zegar czasu rzeczywistego.
 • Rejestrator 62 rozróżnialnych zdarzeń o pojemności do 300 zapisów.
 • Wyświetlacz LCD oraz klawiatura umożliwiająca pełną obsługę zabep.
 • Wyjście stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia pomocniczego.
 • Łącze RS485 do zdalnej kom. szeregowej w protokole MODBUS (opcja).
 • Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
 • Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością przystosowania do montażu zatablicowego.

Urządzenie typu RFT-451A jest cyfrowym zabezpieczeniem częstotliwościowym i napięciowym. Wielkościami mierzonymi są: wartość skuteczna napięcia wejściowego, częstotliwość tego napięcia oraz jej pochodna i średnia prędkość zmian częstotliwości. Jeżeli chociaż jedna z wielkości pomiarowych przekroczy wartość nastawczą wprowadzoną przez użytkownika to, w zależności od konfiguracji, następuje odpowiednia reakcja zabezpieczenia. Za pomocą opcjonalnego interfejsu komunikacyjnego udostępniane są mierzone wartości wielkości wejściowych, stan wejść i wyjść, stan przekaźników pomiarowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem program obsługi umożliwia konfigurowanie zabezpieczenia, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.

Charakterystyczne cechy zabezpieczenia

Napięcie pomiarowe znamionowe Un 100V albo 230V
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24V DC, od 48V do 60V DC,
od 110V do 230V DC/AC
Zakresy nastawcze zabezpieczeń częstotliwościowych:
f (40 ÷ 65)Hz
df/dt (-10 ÷ +10)Hz/s
f AND/OR df/dt (40 ÷ 65)Hz i (0,1 ÷ 10)Hz/s
f AND/OR Δf/Δt (40 ÷ 65)Hz i (0,2 ÷ 10)Hz/s
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego (5 ÷ 200)V co 0,1V dla Un=100V
(10 ÷ 460)V co 0,1 V dla Un=230V
Zakres nastawczy blokady napięciowej dla zabezpieczeń częstotliwościowych Ubl (0,1 ÷ 0,8)Un co 0,1Un
Zakresy nastawcze czasu zadziałania:
(0,00 ÷ 99,99)s co 0,01s dla przekaźnika częstotliwościowego stromościowego i napięciowego
(0,02 ÷ 2)s dla przekaźnika reagującego na średnią wartość zmian częstotliwości
Uchyb gwarantowany pomiaru częstotliwości 0,01Hz
Uchyb gwarantowany pomiaru df/dt 0,1Hz/s
Uchyb gwarantowany pomiaru Δf 0,02Hz
Uchyb gwar. pom. napięcia (fn=50Hz) 0,5% w zakresie (0,8÷2,0)Un
1% w zakresie (0,2÷0,8)Un
2,5% w zakresie (0,05÷0,2)Un
Uchyb gwarantowany przekaźników czasowych 1%
Pobór mocy w obwodach pomiarowych ≤1VA/wejście
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤6W
Czas własny zadziałania zabezp. podczęstotliwościowych ≤100ms
Czas własny zadziałania zabezp. nadczęstotliwościowych ≤120ms
Czas własny zadziałania zabezp. stromościowego (0,10 ÷ 0,64)Hz/s <500ms
(0,65 ÷ 1,62)Hz/s <260ms
(1,63 ÷ 4,02)Hz/s <200ms
(4,03 ÷ 10,0)Hz/s <180ms
Czas własny zadziałania zabezpieczeń napięciowych ≤60ms
Czas powrotu zabezpieczeń częstotliwościowych (f) ≤100ms
Czas powrotu zabezpieczeń napięciowych ≤100ms
Obciążalność trwała obwodów napięciowych 2,2Un
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (RM699):
obciążalność prądowa trwała 6A
maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1 1500VA/250V
otw. obwodu przy obciąż. DC1: 28V/220V 6/0,16A
otw. obwodu przy obciąż. indukcyjnym (L/R ≤40ms) 0,1A/250V DC
Zakres temperatur pracy (268÷313)K (-5÷40)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy IP40
Masa ok. 0,8kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 75 x 100 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z PN-EN 60255-5

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×