ZEG
loader
RITz-421

Produkty

RITz-421
Zabezpieczenie naprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe
Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do ochrony między innymi pól liniowych i transformatorowych. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

50/51 dwa nadprądowe z charakterystyką czasową niezależną, dwufazowe, bezzwłoczne/zwłoczne
51 nadprądowe zwłoczne, z charakterystyką czasową niezależną lub zależną, dwufazowe
50N/51N ziemnozwarciowe nadprądowe bezkierunkowe, bezzwłoczne/zwłoczne, niezależne
59N ziemnozwarciowe nadnapięciowe, zwłoczne niezależne (wykonanie 2)
67N/21N ziemnozwarciowe: nadprądowe kierunkowe zwłoczne niezależne/admitancyjne zwłoczne niezależne (wykonanie 2)
79 SPZ trójfazowy, trzykrotny z funkcją PDZ (wykonanie 2)

Charakterystyczne cechy zabezpieczenia

 • Trójwejściowy/czterowejściowy układ pomiarowy.
 • Pomiar bieżących wartości wielkości wejściowych.
 • Zegar czasu rzeczywistego.
 • Rejestrator 33/52 rozróżnialnych zdarzeń o pojemności do 300 zapisów.
 • Rejestrator parametrów wyłączających z ostatniego zakłócenia oraz prądu kumulowanego wyłącznika.
 • Formowany impuls sterujący na zadziałanie.
 • Wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych, lub do blokady działania wybranych zabezpieczeń i SPZ.
 • Wyświetlacz LCD oraz klawiatura umożliwiająca pełną obsługę zabezpieczenia.
 • Sygnalizacja optyczna (diody LED) stanów pracy zabezpieczenia.
 • 5 programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S5).
 • Wyjście stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia pomocniczego (BZ).
 • Łącze RS485 do zdalnej komunikacji szeregowej w protokole MODBUS (opcja).
 • Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
 • Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością przystosowania do montażu zatablicowego.

Wielkościami pomiarowymi są prądy wejściowe (I1, I2, Io) i napięcie wejściowe Uo (wykonanie 2). Jeżeli chociaż jedna z wielkości pomiarowych przekroczy wartość nastawczą wprowadzoną przez użytkownika to, w zależności od konfiguracji, następuje odpowiednia reakcja zabezpieczenia. Za pomocą opcjonalnego interfejsu komunikacyjnego udostępniane są mierzone wartości wielkości wejściowych, stan wejść i wyjść, stan przekaźników pomiarowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem program obsługi umożliwia konfigurowanie zabezpieczenia, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.

DANE TECHNICZNE

Prąd pomiarowy znamionowy In 1A albo 5A
Napięcie znamionowe Uo (wykonanie2) 100V
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24V DC, od 48V do 60V DC,
od 110V do 230V DC/AC
Sterujące napięcia zasilające Usn zgodnie z Upn
Zakres nastawczy prądu rozruchowego
(0,05÷5)In albo (0,2÷20)In dla zabezpieczeń o charakterystyce niezależnej
(0,05÷0,5)In albo (0,2÷2)In dla zabezpieczeń „51” o charakterystyce zależnej
(5÷500)mA albo (0,05÷2,5)A dla zabezpieczeń „50N/51N”
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu 2,5%
Zakres nastawczy prądu kumulowanego wyłącznika (100÷65000)In
Zakres nastawczy czasu zadziałania
(0÷99,99)s dla charakterystyk niezależnych
według charakterystyk zależnych A, B, C zdefiniowanych przez PN-EN60255-3
Czas własny zadziałania zabezpieczeń prądowych ≤40ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych ≤0,5VA/wejście
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤6W
Obciążalność trwała obwodu prądowego 2,2In
Wytrzymałość cieplna (1s) 80In
Wytrzymałość dynamiczna 200In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (S2÷S5):
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3A
przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40ms 0,12A
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50Hz
przy obciążeniu indukcyjnym cosϕ=0,4 3A
obciążalność trwała 5A
Zdolność łączeniowa przekaźników sygnalizacyjnych (S1, BZ):
maksymalny prąd załączania przy obciążeniu rezystancyjnym
dla prądu przemiennego 6A
dla prądu stałego 6A/28V; 0,16A/220V
obciążalność trwała 5A
Zakres temperatur pracy (268÷313)K/(-5÷40)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy IP40
Masa 0,8kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 75 x 100 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z PN-EN 60255-5

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×