ZEG
loader
CZAZ-CR

Produkty

CZAZ-CR
Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej pola łącznika szyn
Zespół CZAZ-CR jest kompleksowym zabezpieczeniem pola łącznika szyn SN, wyposażonym w funkcje specjalizowanego sterownika polowego. Konstrukcja zespołu zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

51 nadprądowe zwłoczne, od zwarć międzyfazowych, z możliwością wyboru jednego z dwóch wariantów: niezależne lub z charakterystyką zależną
51N nadprądowe zwłoczne od zwarć doziemnych
51/51A nadprądowe zwłoczne do realizacji automatyki zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS (51) i automatyki przyspieszenia działania zabezpieczeń PDZ (51A)
zabezpieczenie łukochronne (opcja)

Charakterystyczne cechy zespołu

 • Zapewniona funkcja sterownika polowego ze standardową logiką zaimplementowaną w zespole, umożliwiającą bezpieczną obsługę pola zarówno przy sterowaniu lokalnym, jak i zdalnym – z systemu nadrzędnego i przez telemechanikę, w zależności od stanu położenia łączników, zewnętrznych blokad załączenia i blokad od zadziałania zabezpieczeń.
  Realizacja między innymi funkcji:
  – układu wykonawczego zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS;
  – układu wykonawczego lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW;
  – współpracy z automatyką samoczynnego załączania rezerwy SZR;
  – przyspieszenia działania zabezpieczeń po załączeniu na zwarcie PDZ;
  – współpracy z układem sygnalizacji akustycznej stacji AW/UP/AL.
  Współpraca z łącznikami zapewniająca:
  – kontrolę położenia i zazbrojenia wyłącznika;
  – kontrolę napięcia sterowniczego i ciągłości obwodów wyłączających;
  – sterowanie operacyjne na otwarcie i zamknięcie wyłącznika;
  – kontrolę położenia odłącznika szynowego i uziemnika;
  24 wejścia dwustanowe i 10 przekaźników wyjściowych dla realizacji powyższej logiki dedykowanej.
 • 6 wejść dwustanowych i 8 przekaźników wyjściowych bloku programowalnego (np. do sterowania 3 odłącznikami).
 • 2 przekaźniki wyjściowe sterowania awaryjnego, umożliwiające bezpośrednie sterowanie wyłącznikiem, z kontrolą ciągłości.
 • 7 wejść pomiarowych (prądy fazowe, napięcia międzyfazowe, prąd składowej zerowej).
 • Pomiary bieżących wielkości elektrycznych (prądy fazowe, prąd składowej zerowej, napięcie międzyfazowe, napięcie składowej zerowej, moc czynna i bierna, energia czynna, współczynnik mocy),
 • Rejestracje zakłóceń i zdarzeń:
  – rejestrator ok. 70 różnych zdarzeń o pojemności 500 zapisów;
  – rejestrator zakłóceń 1s/1000Hz (7 przebiegów analogowych oraz 16 sygnałów dwustanowych);
  – rejestrator maksymalnej wartości prądów oraz czasu trwania ostatniego zakłócenia;
  – licznik zadziałań poszczególnych zabezpieczeń oraz liczniki prądów kumulowanych wyłącznika.
 • Sygnalizacja optyczna najważniejszych stanów pracy zespołu oraz chronionego pola (8 diod).
 • System samokontroli i autotestów.
 • Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych prądowych; złącza wtykowe dla pozostałych obwodów.
 • Komunikacja autonomiczna z wykorzystaniem lokalnej konsoli operatora.
 • Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×