ZEG
loader
CZAZ-RL

Produkty

CZAZ-RL
Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej linii WN
Zespół jest przeznaczony dla linii wysokich napięć pracujących w sieci z bezpośrednio uziemionym punktem zerowym, wyłączanych trójfazowo przy wszystkich rodzajach zwarć. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

21/21N odległościow:
· pełnoschematowe, pięciostrefowe o charakterystyce poligonalnej;
· niezależny człon kierunkowy z pamięcią napięciową;
· przekaźnik identyfikacji zwarć z udziałem ziemi (nadprądowy składowej zerowej, stabilizowany prądem fazowym);
· blokada od uszkodzeń w obwodach napięciowych;
· współpraca z SPZ i układem łącza teletechnicznego
67N od zwarć doziemnych kierunkowe zwłoczne, z możliwością wyboru jednego z dwóch wariantów pracy: nadprądowe niezależne dwustopniowe lub nadprądowe z charakterystyką liniowo-zależną
51 nadprądowe zwłoczne z możliwością wyboru jednego z dwóch wariantów:
niezależne dwustopniowe lub z charakterystyką liniowozależną
27 podnapięciowe fazowe
46/47 od asymetrii prądów i napięć
11 od załączenia na zwarcie

Charakterystyczne cechy zespołu

 • 9 wejść pomiarowych (prądy i napięcia fazowe, prąd zerowy, prąd zerowy toru równoległego, napięcie drugiej strony wyłącznika dla układu kontroli synchronizmu).
 • 20 wejść sygnałów dwustanowych.
 • 3 przekaźniki wyjściowe sterowania awaryjnego umożliwiające bezpośrednie sterowanie łącznikami.
 • 16 programowalnych przekaźników wyjściowych.
 • 6 przekaźników wyjściowych: sygnalizacji uszkodzenia zasilacza, niesprawności zespołu, pobudzenia zabezpieczenia odległościowego, załączenia linii w cyklu SPZ, nadawania sygnału łączeń oraz zezwolenia na załączenie od układu kontroli synchronizmu.
 • Automatyka SPZ (79):
  • SPZ jednokrotny, trójfazowy z kontrolą synchronizmu;
  • start SPZ: wewnętrzny (zabezpieczenie odległościowe i ziemnozwarciowe) lub zewnętrzny (zabezpieczenie rezerwowe, łącze).
 • Układ kontroli synchronizmu (25).
 • Współpraca z łączem teletechnicznym:
  • warunkowa (współbieżna lub blokująca);
  • bezwarunkowa (wyłączenie definitywne lub w cyklu SPZ).
 • Lokalizator miejsca zwarcia (21FL).
 • Pomiary wielkości elektrycznych (prądy i napięcia fazowe, składowe symetryczne prądów i napięć fazowych, prąd zerowy toru równoległego, napięcie odniesienia układu kontroli synchronizmu, stopień asymetrii prądowej i napięciowej, moc czynna i bierna, kąt pomiędzy napięciami na otwartym wyłączniku).
 • Rejestrator zakłóceń (częstotliwość próbkowania 1800Hz):
  • rejestracja 15 sygnałów analogowych i 88 sygnałów dwustanowych;
  • długość zapisu przebiegu do 250 s dla jednego kanału (ok. 10s dla jednoczesnego zapisu 15 sygnałów analogowych i 88 sygnałów dwustanowych);
  • archiwizacja 15 plików rejestracji;
  • rejestracja wielkości fizycznych wejściowych i wyjściowych (sygnały wejściowe prądowe, napięciowe i dwustanowe, sygnały wyjściowe dwustanowe sterujące sygnalizacyjne) oraz po przetworzeniu sygnałów w procedurach zabezpieczeń.
 • Rejestrator zdarzeń (pojemność 500 zdarzeń, 100 rozróżnialnych typów zdarzeń, rozdzielczość czasowa 1 ms).
 • Sygnalizacja optyczna na elewacji:
  • trzy diody świecące: sygnalizacji pobudzenia zabezpieczenia odległościowego, wyłączenia oraz poprawnej pracy zespołu;
  • komunikaty o stanie bieżącym linii i zabezpieczenia wyświetlanych na wyświetlaczu (stan 20 różnych parametrów);
  • komunikaty opisu zakłócenia wyświetlane na wyświetlaczu (stan 22 różnych parametrów, czas wystąpienia zakłócenia oraz lokalizacja miejsca zwarcia).
 • System samokontroli i autotestów.
 • Dwa zestawy nastaw z możliwością przełączania zestawu aktywnego poprzez dwustanowe wejście zewnętrzne.
 • Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych, złącza wtykowe dla pozostałych obwodów.
 • Komunikacja autonomiczna z wykorzystaniem lokalnej konsoli operatora.
 • Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym. Dwa łącza do zdalnej komunikacji szeregowej (RS 232/485 i RS 485). Zapewniona możliwość pracy w protokole MODBUS ASCII/RTU lub konwersji na MODBUS TCP/IP albo IEC 60870-5-103.

DANE TECHNICZNE

Prąd pomiarowy znamionowy In 1A albo 5A
Napięcie pomiarowe znamionowe Un 100V lub 110V lub 125V
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn od 110 do 220 V DC
Pobór mocy w obwodach pomiarowych ≤0,5 VA
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤55 W*)
Obciążalność trwała obwodów prądowych 2,2In
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s) 80In
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych 200In
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia 1,2Un
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s) 1,5Un
Zdolność łączeniowa przekaźników sterujących (wyłącz-załącz):
przy napięciu U=250V DC/AC
przy obciążeniu ind. L/R=40ms 3A
obciążalność trwała 8A
Zdolność łączeniowa pozostałych przekaźników wykonawczych:
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3A
przy obciążeniu ind. L/R=40ms 0,12A
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50HZ
przy obciążeniu ind. cosϕ=0,4 3A
obciążalność trwała 5A
Zakres temperatur pracy (268÷313)K/(-5÷40)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy:
CZAZ-RL/D IP40
CZAZ-RL/C IP20
Masa 12 kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
CZAZ-RL/D obudowa natablicowa 285,2 x 288 x 284 mm
CZAZ-RL/C obudowa do zabudowy w szafie – kaseta 6U,19’’ 265,9 x 482,6 x 262 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z PN-EN 60255-5

*) przy pobudzonych wszystkich przekaźnikach wyjściowych

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×