ZEG
loader
CZAZ-UTM/UTM+

Produkty

CZAZ-UTM/UTM+
Cyfrowy zespół automatyki zabezpieczeniowej i sterowniczej silnika asynchronicznego i synchronicznego WN
Zespół CZAZ-UM/UM+ zapewnia kompleksową obsługę pola silnikowego (asynchronicznego oraz synchronicznego), zarówno z punktu widzenia selektywnego i niezawodnego zabezpieczenia, jak również sterowania polem, z uwzględnieniem konfiguracji łączników oraz wszystkich niezbędnych blokad i automatyki. Bogata biblioteka funkcji zabezpieczeniowych umożliwia wykorzystanie różnorodnych kryteriów pomiarowych do wykrycia nieprawidłowego stanu pracy silnika.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

87 różnicowe od zwarć międzyfazowych wewnętrznych
50/51 nadprądowe zwłoczne, niezależne od zwarć międzyfazowych
50/51 nadprądowe zwłoczne od przeciążeń z możliwością wyboru charakterystyki niezależnej lub jednej z trzech charakterystyk zależnych
50/51 dwie funkcje nadprądowe bezzwłoczne jako dodatkowe kryterium prądowe, np. dla LRW lub ZS
51 nadprądowe zwłoczne, niezależne do ochrony silnika synchronicznego przed skutkami wypadnięcia z synchronizmu
51N nadprądowe zwłoczne z charakterystyką czasową zależną od zwarć doziemnych
67N nadprądowe kierunkowe zwłoczne, niezależne od zwarć doziemnych
46 nadprądowe zwłoczne z charakterystyką czasową zależną od asymetrii prądowej
49 cieplne od przeciążeń, na podstawie dwuwykładniczego modelu matematycznego
48 energetyczne chroniące silnik przed przeciążeniami związanymi z wydłużonym rozruchem, wielokrotnymi rozruchami oraz załączeniem na zablokowany wirnik
51LR nadprądowe zwłoczne od utyku silnika
51 nadprądowe zwłoczne informujące o zaburzeniach w procesie technologicznym maszyny napędzanej przez silnik
37 podprądowe zwłoczne od pracy jałowej silnika
27/59 dwa zabezpieczenia podnapięciowe lub nadnapięciowe zwłoczne
· trzy wejścia temperaturowe poprzez wejścia prądowe 4÷20mA, do zabezpieczenia silnika przed przegrzaniem lub tylko do pomiaru
· sygnalizator uszkodzenia klatek silników indukcyjnych umożliwiający wykrycie uszkodzenia pojedynczego pręta lub pierścienia (tylko CZAZ-UM+)
· sygnalizator uszkodzenia izolacji kabli
· zabezpieczenie łukochronne

 

DANE TECHNICZNE

Prąd pomiarowy znamionowy In 1A albo 5A
Napięcie pomiarowe znamionowe Un 100V
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 110V albo 220V DC
Pobór mocy w obwodach pomiarowych ≤0,5VA/fazę
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤25W
Czas własny zadziałania ≤40ms
Obciążalność trwała obwodów prądowych 2,2In
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s) 80In
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych 200In
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia 1,2Un
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s) 1,5Un
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezyst. 0,3A
przy obciążeniu ind. L/R=40ms 0,12A
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50Hz
przy obciążeniu ind. cosϕ=0,4 3A
obciążalność trwała 5A
Zakres temperatur pracy (263÷328)K/(-10÷55)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy IP40
Masa 6,5kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
obudowa natablicowa 223 x 337 x 260 mm
obudowa zatablicowa 288 x 145 x 305 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z PN-EN 60255-5

Charakterystyczne cechy zespołu

 • Jednolity, uniwersalny sprzęt programowo dostosowany do potrzeb zabezpieczanego obiektu.
 • Wyświetlacz graficzny służący do wizualizacji stanu pracy pola. Istnieje możliwość jednoczesnego wyświetlenia synoptyki, wybranych pomiarów oraz innych stanów pracy pola. Dostępna jest również opcja z wyświetlaczem alfanumerycznym.
 • Funkcje specjalizowanego sterownika polowego ze standardową logiką zaimplementowaną w zespole, umożliwiającą bezpieczną obsługę pola zarówno przy sterowaniu lokalnym, jak i zdalnym z systemu nadrzędnego, w zależności od stanu położenia łączników i blokad od zadziałania zabezpieczeń. Współpraca z układem sygnalizacji akustycznej stacji AW/UP/AL.
  Współpraca z łącznikami zapewniająca:

  • kontrolę położenia i zazbrojenia wyłącznika (3 wejścia dwustanowe);
  • kontrolę napięcia sterowniczego i ciągłości obwodów wyłączających;
  • sterowanie operacyjne i remontowe na załączenie wyłącznika;
  • sterowanie operacyjne i awaryjne na wyłaczenie wyłącznika;
  • kontrolę położenia odłączników, uziemników, odłączniko-uziemników
 • Funkcje programowalnego sterownika polowego, pozwalającego zrealizować dodatkowe układy logiczne i sterujące (np. zabezpieczenie szyn zbiorczych ZS lub układ LRW). Możliwość sterowania łącznikami (realizacja blokad załączenia i wyłączenia). Konfigurowany z wykorzystaniem prostego,
  pracującego w trybie graficznym, programu obsługi:

  • 21 wejść dwustanowych oraz 16 wejść logicznych przesyłanych łączem szeregowym z systemu nadzoru;
  • 14 przekaźników wyjściowych;
  • kilkadziesiąt sygnałów wypracowanych w zespole (m.in. pobudzenie i zadziałanie zabezpieczeń, sygnalizacja niezgodności styków, wyłączenia z telemechaniki, kontroli ciągłości cewek).
 • Realizacja zależności logiczno-czasowych z wykorzystaniem wielowejściowych układów logicznych (AND, OR oraz NOT), wielofunkcyjnych układów czasowych oraz elementów specjalnych (na przykład: układów logiki zabezpieczeń technologicznych, automatyki SCO i SPZ po SCO).
 • Możliwość sygnalizacji stanów logiki na wyświetlaczu LCD, zapisu stanów logiki w rejestratorze zdarzeń lub przekazania ich do systemu nadrzędnego.
 • Możliwość wyboru układu pola z dostępnej biblioteki lub wykonania niestandardowego.
 • Obwody wyjściowe z możliwością bezpośredniego sterowania łącznikami,
  w tym 2 przekaźniki wyjściowe sterowania awaryjnego z kontrolą ciągłości obwodów wyłaczających.
 • 10 wejść pomiarowych (prądy fazowe, prądy różnicowe, napięcia międzyfazowe, prąd składowej zerowej, napięcie składowej zerowej).
 • Pomiary bieżących wielkości elektrycznych (prądy fazowe, prądy różnicowe, prądy hamujące, prąd asymetrii, prąd składowej zerowej, napięcie
  międzyfazowe, napięcie składowej zerowej, moc czynna i bierna, energia czynna, współczynnik mocy, temperatura modelu cieplnego, czasy związane z rozruchem, bieżące temperatury z trzech zewnętrznych czujników), w wykonaniu 2 dostępne również pomiary energii czynnej i biernej liczonej niezależnie w obu kierunkach.
 • Rejestracje zakłóceń i zdarzeń:
  • rejestrator ok. 250 różnych zdarzeń o pojemności 500 zapisów;
  • rejestrator przebiegu zakłóceń (10 przebiegów analogowych oraz 16 sygnałów dwustanowych);
  • rejestrator maksymalnej lub minimalnej wartości napięcia, prądu oraz czasu trwania ostatniego zakłócenia;
  • licznik zadziałań poszczególnych zabezpieczeń oraz liczniki prądów kumulowanych wyłącznika.
 • Sygnalizacja optyczna (diody LED) najważniejszych stanów pracy zespołu oraz chronionego pola. 4 diody dedykowane oraz 8 diod programowalnych (4 w zespole z wyśw. alfanumeryczym).
 • System samokontroli, autotestów i sygnalizacji awarii wewnętrznych.
 • Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych prądowych, złącza wtykowe dla pozostałych obwodów.
 • Komunikacja autonomiczna z wykorzystaniem lokalnej konsoli operatora.
 • Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym poprzez RS232/485 lub złącze światłowodowe (dostępne w wykonaniu 2).
 • Dostępne protokoły transmisji MODBUS CZAZ RTU, MODBUS CZAZ ASC, MODBUS RTU, IEC 60870-5-103.
 • Program obsługi w języku polskim w środowisku Windows

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×