ZEG
loader
mZAZ-M

Produkty

mZAZ-M
Cyfrowe zabezpieczenie silników elektrycznych
Zabezpieczenie przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do ochrony silników przed skutkami zwarć, przeciążeń ruchowych i asymetrii prądowej. Urządzenie to integruje w sobie funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze i rejestracyjne.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

50/51 nadprądowe zwłoczne niezależne, dwustopniowe
50N/51N ziemnozwarciowe nadprądowe, zwłoczne niezależne, dwustopniowe, bezkierunkowe, model A
49M nadprądowe cieplne z charakterystyką zależną
51LR od utyku wirnika silnika
51LR od załączenia silnika na zablokowany wirnik
8 temperaturowe (PTC), model B
37 podprądowe zwłoczne, od pracy jałowej
48 od wydłużonego rozruchu silnika.
46 od asymetrii obciążenia (nadprądowe składowej przeciwnej), zwłoczne niezależne
66 od wielokrotnych rozruchów silnika
59/27 nad/poodnapięciowe niezależne, dwustopniowe, model C.
62 współpraca z zabezpieczeniami zewnętrznymi

Charakterystyczne cechy zabezpieczenia

 • Cztery wejścia pomiarowe.
 • Pomiar bieżących wartości prądów i kątów fazowych.
 • Zegar czasu rzeczywistego.
 • Rejestrator zdarzeń o pojemności do 500 zapisów.
 • Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia.
 • Rejestrator próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
 • Liczniki zadziałań i dedykowane.
 • Dwa wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych, z możliwością wykorzystania ich do blokady działania wybranych zabezpieczeń albo zdalnego kasowania sygnalizacji wewnętrznej.
 • Formowany impuls sterujący na zadziałanie
 • Wyświetlacz LCD (2×16) oraz klawiatura umożliwiająca pełną obsługę zabezpieczenia.
 • Sygnalizacja optyczna pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń, ciągłości obwodów pomiarowych, przekroczenia wartości nastawczej liczników dedykowanych oraz poprawnej pracy urządzenia
 • Siedem programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S7).
 • Łącze RS-485 do zdalnej komunikacji szeregowej w protokole MODBUS-RTU.
 • Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
 • Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością przystosowania do montażu zatablicowego.

Na podstawie prądów wejściowych obliczana jest składowa przeciwna prądu I2A, będąca miarą asymetrii prądowej. Przekroczenie dowolnej nastawionej wartości kryterium powoduje reakcję zależną od konfiguracji urządzenia. Za pomocą interfejsu komunikacyjnego udostępniane są m. in. mierzone i obliczone wartości prądów i ich kątów fazowych, stan wejść i wyjść, stan przekaźników wyjściowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem program obsługi SMiS umożliwia m. in. konfigurowanie zabezpieczeń, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.

DANE TECHNICZNE

Prąd pomiarowy znamionowy In 1A albo 5A
Napięcie pomiarowe znamionowe Un 100V
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24V DC, od 48V do 60V DC,
110V DC/AC, 230V DC/AC
Sterujące napięcie zasilające Usn zgodne z Upn
Zakres nastawczy prądu rozruchowego
(0,2÷30)In dla zabezpieczeń „50/51” niezależnych
(5÷500)mA albo (5 ÷ 5000)mA dla zabezpieczeń „50N/51N” niezależnych (model A)
(0,1÷1)In dla zabezpieczenia „46” o charakterystyce niezależnej i zależnej typu A, B, C
Zakres nastawczy prądu bazowego Ib
(0,1÷2,5)In dla zabezpieczenia od załączenia silnika na zablokowany wirnik „51LR”
(0,2÷1,2)In dla zabezpieczenia „49M” o charakterystyce zależnej, dla zabezpieczenia od utyku wirnika „51LR”, dla zabezpieczenia od wydłużonego rozruchu „48” oraz dla zabezpieczenia od wielokrotnych rozruchów „66”.
Zakres nastawczy temperatury rozruchowej
dla zabezpieczenia „38” (model B) ϑ =(40 ÷ 200)°C
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego
dla zabezpieczeń „59/27” (model C) (0,05 ÷ 1,20)Un
Zakres nastawczy czasu zadziałania
(0÷99,9)s dla charakterystyk niezależnych
według charakterystyki zależnej – cieplnej typu 49M, zdefiniowanej przez PN-EN60255-8
Czas własny zadziałania zabezpieczeń prądowych ≤40ms
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu dla I=In 2,5%
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia dla U=Un 1%
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu 1% ± 10ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych ≤0,5VA/fazę
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤5W
Obciążalność trwała obwodu prądowego 4In
Wytrzymałość cieplna (1s) 80In
Wytrzymałość dynamiczna 200In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3A
przy obciążeniu indukcyjnym, L/R=40ms 0,1A
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50Hz
przy obciążeniu indukcyjnym, cosϕ=0,4 3A
obciążalność trwała 6A
Zakres temperatur pracy (253÷328)K/(-20÷55)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy IP40
Masa ok. 0,7kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 75 x 100 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 60255-26
Izolacja zgodnie z PN-EN 60255-5

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×