ZEG
loader
CZAZ-GT

Produkty

CZAZ-GT
Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej bloku generator-transformator/generatora dużej mocy
Zespół CZAZ-GT zapewnia prawidłową ochronę części elektrycznej bloku generator-transformator (generatora) dowolnej mocy przed wszelkimi rodzajami zakłóceń i awaryjnymi stanami pracy. Wykonany w technice cyfrowej, realizuje podstawowe funkcje zabezpieczeniowe, sterowania awaryjnego i sygnalizacji, jak również funkcje pomiarów wybranych wielkości elektrycznych, rejestracji sygnałów analogowych i dwustanowych oraz komunikacji lokalnej z operatorem i zdalnej z komputerem PC lub systemem nadrzędnym. Ze względu na programową konfigurowalność realizowanych funkcji, możliwe jest dostosowanie urządzenia do różnych rozwiązań układu pracy bloku, a także łatwe modyfikowanie sposobu działania zespołu na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych. Standardowo zespół zawarty jest w dwóch wolnostojących szafach, zasilanych z niezależnych źródeł napięcia pomocniczego, zapewniających wymaganą typowo przez projekt redundancję zabezpieczeń oraz obwodów pomiarowych.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

Zestaw zabezpieczeń, tworzony podczas konfiguracji zespołu, wykorzystuje uniwersalne funkcje, zgromadzone w tzw. bibliotece zabezpieczeniowej. Funkcje te bazują na wielkościach kryterialnych, uzyskiwanych dzięki cyfrowej filtracji analogowych sygnałów pomiarowych, doprowadzonych do zespołu.
Typowy zespół realizuje następujące zabezpieczenia:

87G różnicowe generatora
87B różnicowe bloku
87T różnicowe transformatora
51G przeciążeniowe/nadprądowe stojana generatora
51Z od zwarć międzyzwojowych generatora
21 impedancyjne bloku
32 zwrotnomocowe generatora
67 od zrzutu mocy turbozespołu
59 nadnapięciowe bloku
40/27 od skutków utraty wzbudzenia generatora
81 nad-, podczęstotliwościowe bloku
24 od przewzbudzenia transformatora blokowego
46 nadprądowe od asymetrii obciążenia generatora
46inv nadprądowe zwłoczne z charakterystyką czasową zależną, od asymetrii obciążenia generatora
78 od poślizgu biegunów generatora
59GN ziemnozwarciowe stojana generatora
64S ziemnozwarciowe stojana generatora (100%), bazujące na różnicy trzecich harmonicznych napięć zerowych
51N ziemnozwarciowe obwodów GN bloku
51TW przeciążeniowe/nadprądowe transformatora wzbudzenia
51TO przeciążeniowe/nadprądowe transformatora odczepowego
64R ziemnozwarciowe wirnika generatora
49R od przeciążeń wirnika, nadprądowe z charakterystyką czasową zależną
50/27 od przypadkowego załączenia do sieci niewzbudzonego generatora

Pracę zabezpieczeń uzupełniają układy logiki, swobodnie konstruowane w oparciu o dostępne funkcje pomiarowe i logiczne, jak na przykład:

 • układ rezerwy wyłącznikowej, realizujący funkcję wyłączenia części elektrycznej bloku w przypadku, gdy w wyniku sterowania awaryjnego na wyłączenie generatora nie zostanie otwarty wyłącznik generatorowy;
 • układ sterujący operacyjnym odwzbudzeniem generatora, stosowany przy zakłóceniach w pracy bloku nie wymagających szybkiego odwzbudzenia generatora.

Charakterystyczne cechy zespołu

 • Ilość wejść dwustanowych i przekaźników wyjściowych bloku programowalnego dostosowana do potrzeb zabezpieczanego obiektu (możliwość obsługi do 320 sygnałów WE/WY).
 • Ilość i rodzaj wejść pomiarowych dostosowana do zestawu przekładników obiektowych (możliwość obsługi do 50 kanałów pomiarowych, niezależnie dla każdej szafy).
 • Możliwość swobodnego, programowego doboru charakterystyk zabezpieczeń, realizacji funkcji logicznych i czasowych oraz algorytmów sterowania awaryjnego, rejestracji i sygnalizacji. Konfiguracja przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela.
 • Ogromna elastyczność w konfiguracji złożonych funkcji zabezpieczeniowych i zależności logiczno-czasowych oraz możliwość ewentualnej rozbudowy.
 • Możliwość dowolnego grupowania zadziałań funkcji jako sygnału zbiorczego (odpowiada programowalnemu sterownikowi).
 • Wyjścia wyłączające umożliwiające bezpośrednie sterowanie łącznikami bloku.
 • Możliwość realizacji pomiaru ciągłości obwodów wyłączających.
 • Pomiary bieżących wielkości elektrycznych (prąd, napięcie, moc czynna i bierna, częstotliwość, przesunięcie fazowe, rezystancja, reaktancja, impedancja).
 • Rejestrator zdarzeń (256 rozróżnialnych zdarzeń, pojemność – minimum 5000 zdarzeń, rozdzielczość – 1 ms).
 • Rejestrator zakłóceń:
  • częstotliwość próbkowania 1800 Hz;
  • rejestracja do 40 sygnałów analogowych i do 128 sygnałów dwustanowych;
  • długość zapisu przebiegu – do 500 s dla jednego sygnału analogowego (około 10 s przy zapisie 40 sygnałów analogowych i 128 sygnałów
   dwustanowych);
  • archiwizacja maksymalnie 32 plików rejestracji zakłóceń;
  • rejestracja sygnałów wejściowych oraz po obróbce cyfrowej (np. prądy różnicowe).
 • Sygnalizacja optyczna na elewacji (14 diod świecących):
  • obecność napięcia zasilającego;
  • poprawna praca zespołu;
  • 12 diod sygnalizacji programowalnej.
 • Rozwinięty system autokontroli i sygnalizacji awarii wewnętrznych.
 • Dwa wzajemnie rezerwujące się zasilacze w każdej szafie.
 • Komunikacja autonomiczna z wykorzystaniem lokalnej konsoli operatora.
 • Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym (2 porty RS485, jeden zamienny z RS232 na konsoli operatora). Protokół MODBUS RTU.
 • Program obsługi w języku polskim w środowisku Windows.

DANE TECHNICZNE

Prąd pomiarowy znamionowy In 1A lub 5A
Napięcie pomiarowe znamionowe Un 100V
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 110V lub 220V DC
230V AC
Pobór mocy w obwodach pomiarowych prądowych ≤1VA/fazę
Pobór mocy w obwodach pomiarowych napięciowych ≤0,2VA/fazę
Obciążalność trwała obwodów prądowych 2,2In
Obciążalność trwała obwodów napięciowych 2Un
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s) 80In
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych 125In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
wyjścia sterujące:
prąd załączany (DC lub AC/50Hz) 5A
obciążalność trwała 5A
wyjścia sygnalizacyjne:
obciążenie rezystancyjne (220V DC) 0,3A
obciążenie indukcyjne (220V DC, L/R=40 ms) 0,12A
obciążalność trwała 3A
Zakres temperatur pracy (268÷313)K/(-5÷40)°C
Wilgotność względna ≤80%
Stopień ochrony obudowy IP40
Masa (jedna szafa) ok. 250 kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 2100 x 800 x 800 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z PN-EN 60255-5

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×