ZEG
loader
CZAZ-U

Produkty

CZAZ-U
Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej dla sieci rozdzielczej SN
Zespół CZAZU jest uniwersalnym zabezpieczeniem pól SN, wyposażonym w funkcje specjalizowanego oraz swobodnie programowalnego sterownika polowego. Konstrukcja zespołu zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

51 dwa zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne niezależne, z możliwością blokady kierunkowej od przepływu mocy zwarciowej oraz blokady od udaru prądu magnesowania
51 nadprądowe zwłoczne niezależne z możliwością blokady od udaru prądu magnesowania
51 nadprądowe zwłoczne z możliwością wyboru charakterystyki niezależnej lub jednej z trzech charakterystyk zależnych
51N ziemnozwarciowe, nadprądowe zwłoczne niezależne dwustopniowe
51N ziemnozwarciowe, nadprądowe zwłoczne z charakterystyką zależną
67N ziemnozwarciowe, nadprądowe kierunkowe zwłoczne niezależne
21N ziemnozwarciowe, admitancyjne zwłoczne niezależne z możliwością wyboru jednej z czterech typów charakterystyk
27/59 dwa zabezpieczenia podnapięciowe lub nadnapięciowe zwłoczne
59N cztery zabezpieczenia podczęstotliwościowe lub nadczęstotliwościowe
zabezpieczenie łukochronne
sygnalizator uszkodzenia izolacji kabla
automat kontroli współczynnika mocy (tylko w wyk. 2)

Charakterystyczne cechy zespołu

 • Jednolity, uniwersalny sprzęt programowo dostosowany do potrzeb zabezpieczanego obiektu.
 • Wyświetlacz graficzny służący do wizualizacji stanu pracy pola. Istnieje możliwość jednoczesnego wyświetlania synoptyki, wybranych pomiarów oraz innych stanów pracy pola. Dostępna jest również opcja z wyświetlaczem alfanumerycznym.
 • Funkcje specjalizowanego sterownika polowego ze standardową logiką zaimplementowaną w zespole, umożliwiającą bezpieczną obsługę pola zarówno przy sterowaniu lokalnym, jak i zdalnym z systemu nadrzędnego, w zależności od stanu położenia łączników i blokad od zadziałania zabezpieczeń. Współpraca z układem sygnalizacji akustycznej stacji AW/UP/AL.
  Współpraca z łącznikami zapewniająca:

  • kontrolę położenia i zazbrojenia wyłącznika (3 wejścia dwustanowe);
  • kontrolę napięcia sterowniczego i ciągłości obwodów wyłączających;
  • sterowanie operacyjne i remontowe na załączenie wyłącznika;
  • sterowanie operacyjne i awaryjne na wyłączenie wyłącznika;
  • kontrolę położenia odłączników, uziemników, odłącznikouziem ników.
 • Funkcje programowalnego sterownika polowego, pozwalającego zrealizować dodatkowe układy logiczne i sterujące (np. zabezpieczenie szyn zbiorczych ZS lub układ LRW). Możliwość sterowania łącznikami (realizacja blokad załączenia i wyłączenia). Konfigurowany z wykorzystaniem prostego,
  pracującego w trybie graficznym, programu obsługi:

  • 21 wejść dwustanowych oraz 16 wejść logicznych przesyłanych łączem szeregowym z systemu nadzoru;
  • 14 przekaźników wyjściowych;
  • kilkadziesiąt sygnałów wypracowanych w zespole (m.in. pobudzenie i zadziałanie zabezpieczeń, sygnalizacja niezgodności styków, wyłączenia z telemechaniki, kontroli ciągłości cewek).

Realizacja zależności logicznoczasowych z wykorzystaniem wielowejściowych układów logicznych (AND, OR oraz NOT), wielofunkcyjnych układów czasowych oraz elementów specjalnych (na przykład: układów logiki zabezpieczeń technologicznych, układu SPZ i układu SCO). Możliwość sygnalizacji stanów logiki na wyświetlaczu LCD, zapisu stanów logiki w rejestratorze zdarzeń lub przekazania ich do systemu nadrzędnego.

 • Możliwość wyboru układu pola z dostępnej biblioteki lub wykonania niestandardowego.
 • Obwody wyjściowe z możliwością bezpośredniego sterowania łącznikami, w tym 2 przekaźniki wyjściowe sterowania awaryjnego z kontrolą ciągłości obwodów wyłaczających.
 • 8 wejść pomiarowych (prądy fazowe, napięcia międzyfazowe, prąd składowej zerowej, napięcie składowej zerowej).
 • Pomiar bieżących wielkości elektrycznych (prądy fazowe, prąd składowej zerowej, napięcia międzyfazowe, napięcie składowej zerowej, moc czynna i bierna, energia czynna, współczynnik mocy), w wykonaniu 2 dostępne również pomiary napięć fazowych oraz energii czynnej i biernej liczone niezależnie w obu kierunkach),
 • Rejestracje zakłóceń i zdarzeń:
  • rejestrator ok. 150 różnych zdarzeń o pojemności 500 zapisów;
  • rejestrator przebiegu zakłóceń (8 przebiegów analogowych oraz 16 sygnałów dwustanowych);
  • rejestrator maksymalnej lub minimalnej wartości napięcia, prądu i częstotliwości oraz czasu trwania ostatniego zakłócenia;
  • licznik zadziałań poszczególnych zabezpieczeń oraz liczniki prądów kumulowanych wyłącznika.
 • Sygnalizacja optyczna (diody LED) najważniejszych stanów pracy zespołu oraz chronionego pola, 4 diody dedykowane oraz 8 diod programowalnych (4 w zespole z wyświetlaczem alfanumerycznym).
 • System samokontroli, autotestów i sygnalizacji awarii wewnętrznych.
 • Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych prądowych, złącza wtykowe dla pozostałych obwodów.
 • Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym poprzez RS232/485 lub złącze światłowodowe w protokołach MODBUS CZAZ RTU, MODBUS CZAZ ASC, MODBUS RTU, IEC 60870-5-103.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×