ZEG
loader
CZAZ-L,L+

Produkty

CZAZ-L,L+
Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej pola zasilającego SN
Zespół CZAZ-L (L+) jest kompleksowym zabezpieczeniem linii SN, wyposażonym w funkcje specjalizowanego sterownika polowego. Konstrukcja zespołu zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

51/67 nadprądowe bezzwłoczne lub zwłoczne dla linii długich, od zwarć międzyfazowych (51), z funkcją blokady kierunkowej w CZAZ-L+ (67)
51/67 nadprądowe zwłoczne od zwarć międzyfazowych z możliwością wyboru jednego z dwóch wariantów:
-nadprądowe niezależne (51), z funkcją blokady kierunkowej w CZAZ-L+ (67)
-nadprądowe z charakterystyką zależną (51)
51N/67N od zwarć doziemnych z możliwością wyboru jednego z czterech wariantów:
-dwustopniowe nadprądowe zwłoczne (51N),
-nadprądowe zwłoczne z charakterystyką zależną (51N)
-nadpradowe kierunkowe zwłoczne (67N)
-admitancyjne kierunkowe zwłoczne
zabezpieczenie łukochronne (opcja)

Charakterystyczne cechy zespołu

 • Zapewniona funkcja sterownika polowego ze standardową logiką zaimplementowaną w zespole, umożliwiającą bezpieczną obsługę pola zarówno przy sterowaniu lokalnym, jak i zdalnym – z systemu nadrzędnego i przez telemechanikę, w zależności od stanu położenia łączników, zewnętrznych blokad załączenia i blokad od zadziałania zabezpieczeń.
  Realizacja między innymi funkcji:
  – współpracy z automatyką SCO i SPZpoSCO;
  – trzykrotnego cyklu automatyki SPZ;
  – współpracy z systemem zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS (51);
  – współpracy z systemem układu lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW (50/51BF);
  – współpracy z układem sygnalizacji akustycznej stacji AW/UP/AL.
  Współpraca z łącznikami zapewniająca:
  – kontrolę położenia i zazbrojenia wyłącznika;
  – kontrolę napięcia sterowniczego i ciągłości obwodów wyłączających;
  – sterowanie operacyjne na otwarcie i zamknięcie wyłącznika;
  – kontrolę położenia odłącznika szynowego i uziemnika;
  24 wejścia dwustanowe i 9 przekaźników wyjściowych dla realizacji powyższej logiki dedykowanej.
 • 6 wejść dwustanowych i 8 przekaźników wyjściowych bloku programowalnego (np. do sterowania 3 odłącznikami).
 • 2 przekaźniki wyjściowe sterowania awaryjnego, umożliwiające bezpośrednie sterowanie wyłącznikiem, z kontrolą ciągłości.
 • 7 wejść pomiarowych (prądy fazowe, napięcia międzyfazowe, prąd składowej zerowej, napięcie składowej zerowej).
 • Pomiary bieżących wielkości elektrycznych (prądy fazowe, prąd składowej zerowej, napięcie międzyfazowe, napięcie składowej zerowej, moc czynna i bierna, energia czynna, współczynnik mocy),
 • Rejestracje zakłóceń i zdarzeń:
  – rejestrator ok. 70 różnych zdarzeń o pojemności 500 zapisów;
  – rejestrator zakłóceń 1s/1000Hz (7 przebiegów analogowych oraz 16 sygnałów dwustanowych);
  – rejestrator maksymalnej wartości prądów oraz czasu trwania ostatniego zakłócenia;
  – licznik zadziałań poszczególnych zabezpieczeń oraz liczniki prądów kumulowanych wyłącznika.
 • Sygnalizacja optyczna najważniejszych stanów pracy zespołu oraz chronionego pola (8 diod).
 • System samokontroli i autotestów.
 • Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych prądowych; złącza wtykowe dla pozostałych obwodów.
 • Komunikacja autonomiczna z wykorzystaniem lokalnej konsoli operatora.
 • Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×