ZEG
loader
CZAZ-M1/M1+/M2/M3

Produkty

CZAZ-M1/M1+/M2/M3
Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej silnika asynchronicznego WN
Zespół CZAZ-M1 (M1+, M2, M3) jest kompleksowym zabezpieczeniem silnika asynchronicznego WN, wyposażonym w funkcje specjalizowanego sterownika polowego.Konstrukcja zespołu zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

87 różnicowe od zwarć międzyfazowych
50 nadprądowe bezzwłoczne od zwarć międzyfazowych
51 nadprądowe zwłoczne od zwarć międzyfazowych
51N nadprądowe zwłoczne z charakter. zależną od zwarć doziemnych
67N nadprądowe kierunkowe zwłoczne od zwarć doziemnych (CZAZ-M2)
46 nadprądowe zwłoczne z charakter. zależną od asymetrii prądowej
49 cieplne od przeciążeń
48 energetyczne chroniące silnik przed przeciążeniami związanymi z wydłużonym rozruchem, wielokrotnymi rozruchami oraz załączeniem na zablokowany wirnik
51LR nadprądowe zwłoczne od utyku silnika
51 nadprądowe zwłoczne informujące o zaburzeniach w procesie technologicznym maszyny napędzanej przez silnik
37 podprądowe zwłoczne od pracy jałowej silnika
27 podnapięciowe zwłoczne
· układ kontroli stanu klatki wirnika (CZAZ-M1+)
· zabezpieczenie łukochronne (opcja)

Charakterystyczne cechy zespołu

 • Zapewniona funkcja sterownika polowego ze standardową logiką zaimplementowaną w zespole, umożliwiającą bezpieczną obsługę pola zarówno przy sterowaniu lokalnym, jak i zdalnym – z systemu nadrzędnego i przez telemechanikę, w zależności od stanu położenia łączników, zewnętrznych blokad załączenia i blokad od zadziałania zabezpieczeń.
 • Realizacja między innymi funkcji:
  • współpracy z automatyką SCO i SPZpoSCO;
  • współpracy z systemem zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS (51);
  • współpracy z sys. układu lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW (50/51BF);
  • współpracy z układem sygnalizacji akustycznej stacji AW/UP/AL.
 • Współpraca z łącznikami zapewniająca:
  • kontrolę położenia i zazbrojenia wyłącznika;
  • kontrolę napięcia sterowniczego i ciągłości obwodów wyłączających;
  • sterowanie operacyjne na otwarcie i zamknięcie wyłącznika;
  • kontrolę położenia odłącznika szynowego i uziemnika;
 • 20 wejść dwustanowych i 9 przekaźników wyjściowych dla realizacji powyższej logiki dedykowanej.
 • 8 przekaźników wyjściowych programowalnych.
 • 5 wejść dwustanowych dla zabezpieczeń zewnętrznych.
 • 2 przekaźniki wyjściowe sterowania awaryjnego, umożliwiające bezpośrednie sterowanie wyłącznikiem, z kontrolą ciągłości.
 • 9 wejść pomiarowych (prądy fazowe/różnicowe, napięcia międzyfazowe, prąd składowej zerowej).Dodatkowo wejście pomiaru napięcia składowej zerowej w CZAZ-M2, CZAZ-M3 oraz wejście 4÷20mA do pomiaru temperatury w CZAZ-M1, CZAZ-M1+, 2 wejścia 4÷20mA w CZAZ-M3.
 • Pomiary bieżących wielkości elektrycznych (prądy fazowe, prąd składowej zerowej, prąd asymetrii, prąd różnicowy, prąd hamujący, napięcie międzyfazowe,
  moc czynna i bierna, energia czynna, współczynnik mocy, temp. modelu cieplnego, limit czasu przewidziany do wykorzystania na rozruchy, wykorzystany czas podczas bieżącego rozruchu, czas regeneracji cieplnej po nieudanych rozruchach, bieżąca temperatura z zewnętrznego czujnika (CZAZ-M1, -M1+, M3), napięcie składowej zerowej (CZAZ-M2, CZAZ-M3), brak pomiaru napięć międzyfazowych w CZAZ-M3.
 • Rejestracje zakłóceń i zdarzeń:
  • rejestrator ok. 80 różnych zdarzeń o pojemności 500 zapisów;
  • rejestrator zakłóceń 1s/1000Hz (7 przebiegów analogowych oraz 16 sygnałów dwustanowych);
  • rejestrator maks. wart. prądów oraz czasu trwania ostatniego zakłócenia;
  • licznik zadziałań poszczególnych zabezpieczeń oraz liczniki prądów kumulowanych wyłącznika.
 • Sygnalizacja optyczna najważniejszych stanów pracy zespołu oraz chronionego pola (7 diod (8 w CZAZ-M2)).
 • System samokontroli i autotestów.
 • Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych prądowych, złącza wtykowe dla pozostałych obwodów.
 • Komunikacja autonomiczna z wykorzystaniem lokalnej konsoli operatora.
 • Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym.

Zestaw zabezpieczeń

<td0,12A>

Prąd pomiarowy znamionowy In 1A albo 5A
Napięcie pomiarowe znamionowe Un 100V
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24V, 60V, 110V, 220V DC
Pobór mocy w obwodach pomiarowych ≤0,5VA/fazę
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤20W
Obciążalność trwała obwodów prądowych 2,2In
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s) 80In
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych 200In
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia 1,2Un
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s) 1,5Un
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezyst. 0,3A
przy obciążeniu ind. L/R=40ms
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50Hz
przy obciążeniu ind. cosϕ=0,4 3A
obciążalność trwała 5A
Zakres temperatur pracy (268÷313)K/(-5÷40)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy IP40
Masa 6,5kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
obudowa natablicowa 223 x 337 x 260 mm
obudowa zatablicowa 288 x 145 x 305 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z PN-EN-60255-5

Dostępne wykonania ze względu na konfigurację w polu:
CZAZ-M1, CZAZ-M1 wyk.2
CZAZ-M1+, CZAZ-M1+ wyk.2, CZAZ-M1+ wyk.2A, CZAZ-M1+wyk.3;
CZAZ-M1+ wyk. 3A; CZAZ-M2, CZAZ-M3
Opis wykonań podany jest w kartach katalogowych.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×