ZEG
loader
mZAZ-L

Produkty

mZAZ-L
Zabezpieczenie linii SN
Zabezpieczenie linii SN przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do ochrony linii średniego napięcia przed skutkami zakłóceń. Urządzenie to integruje w sobie funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze i rejestracyjne. Urządzenie może być stosowane w aplikacjach średniego napięcia i innych.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

50/51 nadprądowe od zwarć międzyfazowych zwłoczne, niezależne, trzystopniowe, dwufazowe.
51 nadprądowe zwłoczne, z charakterystyką czasową zależną, trójfazowe.
50N/51N ziemnozwarciowe nadprądowe zwłoczne, niezależne, dwustopniowe,bezkierunkowe.
51N ziemnozwarciowe nadprądowe zwłoczne z charakterystyką czasową zależną, bezkierunkowe.
21N ziemnozwarciowe admitancyjne zwłoczne.
67N ziemnozwarciowe nadprądowe kierunkowe, zwłoczne.
59N ziemnozwarciowe nadnapięciowe zwłoczne.
62 współpraca z zabezpieczeniami zewnętrznymi.
79 automatyka SPZ.

Charakterystyczne cechy zabezpieczenia

 • Cztery wejścia pomiarowe (IL1, IL2, Io, Uo).
 • Automatyka SPZ od zadziałania wybranych zabezpieczeń
 • Cztery banki nastaw wartości rozruchowych
 • Pomiar bieżących wartości wielkości wejściowych.
 • Zegar czasu rzeczywistego.
 • Rejestrator zdarzeń o pojemności do 500 zapisów.
 • Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia.
 • Rejestrator próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
 • Liczniki zadziałań zabezpieczeń.
 • Dwa wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych, z możliwością wykorzystania do blokady działania wybranych zabezpieczeń albo zdalnego kasowania sygnalizacji wewnętrznej.
 • Formowany impuls sterujący na zadziałanie.
 • Wyświetlacz LCD (2×16) oraz klawiatura umożliwiająca pełną obsługę zabezpieczenia.
 • Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń, liczników oraz poprawnej pracy urządzenia.
 • Siedem programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S7).
 • Wyjście stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza (BZ).
 • Łącze RS-485 do zdalnej komunikacji szeregowej z komputerem PC albo z systemem nadrzędnym ( protokół MODBUS-RTU).
 • Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
 • Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością przystosowania do montażu zatablicowego.

Za pomocą interfejsu komunikacyjnego udostępniane są m. in. mierzone i obliczone wartości wielkości kryterialnych, stan wejść i wyjść, stan przekaźników wyjściowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem program obsługi SMiS umożliwia m. in. konfigurowanie zabezpieczeń, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.

DANE TECHNICZNE

Prąd znamionowy 5A
Napięcie pomiarowe znamionowe Uon 100V
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24V DC, od 48V do 60V DC,
110V DC/AC, 230V, DC/AC
Sterujące napięcie znamionowe Usn zgodne z Upn
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego zabezp. „59N” (0,05÷1,20)Uon
Zakres nastawczy prądu rozruchowego:
0,2÷30)In dla zabezpieczeń „50/51” niezależnych
5÷500)mA albo (50÷5000)mA dla zab. „50N/51N” niezależnych
(5÷100)mA albo (50 ÷ 1000)mA dla zab. „50N/51N” zależnych
(0,5÷1,5)Ib dla zabezpieczenia „49R”
(0,1÷1)In dla zabezpieczenia „46”
Zakres nastawczy prądu bazowego dla zabezp. „49R” (0,1÷2,5)In
Zakresy nastawcze dla zabezpieczenia „67N”
prąd rozruchowy (5÷100)mA albo (50÷1000)mA
napięcie rozruchowe 0,01÷0,99)Uon
kąt charakterystyczny (0÷90)° – pojemnościowy
Zakresy nastawcze dla zabezpieczenia „21N”
admitancja rozruchowa (0,05÷50,00)mS albo (0,5÷500)mS
napięcie rozruchowe 0,01÷0,99)Uon
kąt charakterystyczny (0÷90)° – pojemnościowy
kierunek do szyn/od szyn/ w obu kierunkach
Zakres nastawczy prądu kumulowanego wyłącznika (1÷ 65000)In
Zakres nastawczy czasu zadziałania:
(0÷99,9)s dla charakterystyk niezależnych
według charakterystyk zależnych typu „49R
Czas własny zadziałania dla zabezpieczenia „50/51” ≤40ms
Czas własny zadziałania dla zab. „50N/59N/67N” ≤100ms
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia 0,5% dla Uo=Uon
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu 1% dla I=In
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu 1% ±10ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych ≤0,5VA/wejście
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤6W
Wytrzymałość cieplna/dynamiczna obwodów prądowych 80In /250In
Wytrzymałość ciągła/krótkotrwała (10s) obwodu nap. 1,2 Uon/1,44 Uon
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3A
przy obciążeniu indukcyjnym, L/R ≤40ms 0,1A
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50Hz
przy obciążeniu indukcyjnym, cosϕ=0,4 3A
obciążalność trwała 6A
Zakres temperatur pracy (253÷328)K/(-20÷55)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy IP40
Masa ok. 0,8kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 75 x 100 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 60255-26
Izolacja zgodnie z PN-EN 60255-5

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×