ZEG
loader
RIoK-442

Produkty

RIoK-442
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 przeznaczone jest do ochrony sieci wysokiego napięcia z bezpośrednio uziemionym punktem zerowym przed skutkami zwarć jednofazowych z ziemią. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

67N/51N dwustopniowe ziemnozwarciowe

Charakterystyczne cechy zabezpieczenia

 • Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność działania.
 • Możliwość wyboru jednego z trzech kryteriów identyfikacji zwarcia (nadprądowy, nadprądowy z blokadą kierunkową, nadprądowy kierunkowy), nastawianych niezależnie dla każdego stopnia.
 • Przekaźnik czasowy działający w trybie jednostopniowym, dwustopniowym lub zależnym.
 • Pomiar bieżących wartości (prąd, napięcie, kąt przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem a prądem).
 • Rejestrator zdarzeń (20 rozróżnialnych zdarzeń, pojemność 300 zdarzeń, rozdzielczość co 1ms).
 • Rejestrator parametrów wyłączających z ostatniego zakłócenia.
 • 2 wejścia dwustanowe (blokada działania automatyki SPZ , blokada pobudzeń).
 • 5 programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S5).
 • Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania oraz stanów pracy przekaźnika.
 • Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
 • Wyjście stykowe sygnalizacji sprawności zabezpieczenia (O.K.).
 • Układ testów wyjść przekaźnika.
 • Zegar czasu rzeczywistego.
 • Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem PC lub systemem nadrzędnym w standardzie RS-485 (opcja).
 • Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa. z możliwością przystosowania do montażu zatablicowego.

Działanie zabezpieczenia oparte jest o pomiar prądu (składowa zerowa prądu 3I0) i napięcia (składowa zerowa napięcia 3U0). Przekroczenie wartości nastawczych wprowadzonych przez użytkownika (w zależności od konfiguracji), powoduje odpowiednią reakcję zabezpieczenia. Za pomocą opcjonalnego interfejsu komunikacyjnego udostępniane są mierzone wartości prądu, napięcia, stan wejść i wyjść, stan przekaźników pomiarowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem program obsługi umożliwia konfigurowanie zabezpieczenia, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.

DANE TECHNICZNE

Napięcie pomiarowe znamionowe Un 100V albo 110V albo 125V
Prąd pomiarowy znamionowy In 1A albo 5A
Częstotliwość znamionowa fn 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24V DC
albo (48 ÷ 60)V DC
albo (110 ÷ 230)V AC/DC
Napięcie sterujące znamionowe Usn zgodne z Upn
Pobór mocy w obwodzie prądowym przy I=In ≤0,5VA
Pobór mocy w obwodzie napięciowym przy U=Un ≤0,5VA
Pobór mocy w obwodach napięcia sterującego Us=Usn ≤0,5 W dla 1 wejścia
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego Up=Upn ≤6W/VA
Obciążalność trwała obwodów:
prądowego 2,2 In
napięciowego 1,2 Un
Wytrzymałość cieplna obwodów:
prądowego (1s) 80 In
napięciowego (10s) 1,4 Un
Wytrzymałość dynamiczna obwodu prądowego 200 In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (S2÷S5):
moc łączeniowa w kategorii AC1 <2000VA
otwieranie obwodu przy obciążeniu indukcyjnym (L/R≤40ms) 0,12A/250V DC
obciążalność prądowa trwała 5A
Zdolność łączeniowa przekaźników sygnalizacyjnych (S1, OK):
moc łączeniowa w kategorii AC1 1500VA
otwieranie obwodu przy obciążeniu DC1: 28/220V 6/0,16A
obciążalność prądowa trwała 5A
Czas własny zadziałania <40ms
Czas powrotu <60ms
Zakres nastawy czasu:
dla charakterystyk niezależnych (0,00 ÷ 9,99)s
dla charakterystyki zależnej A, B, C według PN-EN60255-3
(lub dowolnie nastawiona przez użytkownika)
Zakres nastawczy prądu rozruchowego (0,00 ÷ 30,00)In co 0,01In
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego (0,00 ÷ 1,00)Un co 0,01Un
Zakres nastawczy kąta charakterystycznego (0 ÷ 90)° co 1° (ind.)
Uchyb gwarantowany wartości rozruchowych i pomiaru:
prądu, napięcia ±2,5%
kąta ±5°
Zakres temperatur pracy
wykonanie standardowe (268 ÷ 313)K/(-5 ÷ +40)°C
wykonanie specjalne (S) (263 ÷ 328)K/(-10 ÷ +55)°C
Wilgotność względna
wykonanie standardowe ≤80%
wykonanie specjalne (S) ≤93%
Stopień ochrony obudowy IP40
Masa 0,8kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 75 x 100 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z PN-EN 60255-5

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×