ZEG
loader
CZAZ-TH

Produkty

CZAZ-TH
Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej strony górnej transformatora WN/SN
Zespół CZAZ-TH jest kompleksowym zabezpieczeniem strony górnej transformatora WN/SN, wyposażonym w funkcje specjalizowanego sterownika polowego. Konstrukcja zespołu zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania. Dla zapewnienia pełnej ochrony transformatora wymagane jest zastosowanie zewnętrznego zabezpieczenia różnicowego.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

51 nadprądowe zwłoczne od zwarć zewnętrznych
51 nadprądowe zwłoczne od przeciążeń
51 nadprądowe zwłoczne z charakter. zależną od zwarć i przeciążeń
50 nadprądowe zwłoczne od zwarć wewnętrznych
51N nadprądowe zwłoczne od zwarć doziemnych
· zabezpieczenie łukochronne (opcja)

Charakterystyczne cechy zespołu

 • Zapewniona funkcja sterownika polowego ze standardową logiką zaimplementowaną w zespole, umożliwiającą bezpieczną obsługę pola zarówno przy sterowaniu lokalnym, jak i zdalnym – z systemu nadrzędnego i przez telemechanikę, w zależności od stanu położenia łączników, zewnętrznych blokad załączenia i blokad od zadziałania zabezpieczeń.
  Realizacja między innymi funkcji:

  • współpracy z automatyką SCO i SPZpoSCO;
  • współpracy z systemem zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS (51);
  • współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW (50/51BF).

  Współpraca z łącznikami zapewniająca:

  • kontrolę położenia i zazbrojenia wyłącznika;
  • kontrolę ciśnienia SF6 w wyłączniku (tylko w CZAZ-TH wyk.3);
  • kontrolę położenia przełącznika na wyłączniku „lokalne-odstawieniezdalne” (tylko w CZAZ-TH wyk.3);
  • kontrolę napięcia sterowniczego i ciągłości obwodów wyłączających;
  • sterowanie operacyjne na otwarcie i zamknięcie wyłącznika;
  • kontrolę położenia odłącznika szynowego i uziemnika;

  20 wejść dwustanowych i 10 przekaźników wyjściowych dla realizacji powyższej
  logiki dedykowanej.

 • 8 przekaźników wyjściowych programowalnych.
 • 6 wejść dwustanowych dla zabezpieczeń zewnętrznych, w tym 2 do współpracy z zabezpieczeniami gazowo-przepływowymi transformatora i przełącznika zaczepów.
 • współpraca z zabezpieczeniami gazowo-przepływowymi z wykorzystaniem wejść dwustanowych.
 • 2 przekaźniki wyjściowe sterowania awaryjnego, umożliwiające bezpośrednie sterowanie wyłącznikiem, z kontrolą ciągłości.
 • 7 wejść pomiarowych (prądy fazowe, napięcia międzyfazowe, prąd składowej zerowej, napięcie składowej zerowej).
 • Pomiary bieżących wielkości elektrycznych (prądy fazowe, prąd składowej zerowej, napięcie międzyfazowe, napięcie składowej zerowej, moc czynna i bierna, energia czynna, współczynnik mocy),
 • Rejestracje zakłóceń i zdarzeń:
  • rejestrator ok. 70 różnych zdarzeń o pojemności 500 zapisów;
  • rejestrator zakłóceń 1s/1000Hz (7 przebiegów analogowych oraz 16 sygnałów dwustanowych);
  • rejestrator maksymalnej wartości prądów oraz czasu trwania ostatniego zakłócenia;
  • licznik zadziałań poszczególnych
 • Sygnalizacja optyczna najważniejszych stanów pracy zespołu oraz chronionego pola (6 diod).
 • System samokontroli i autotestów.
 • Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych prądowych, złącza wtykowe dla pozostałych obwodów.
 • Komunikacja autonomiczna z wykorzystaniem lokalnej konsoli operatora.
 • Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym.

DANE TECHNICZNE

Prąd pomiarowy znamionowy In 1A albo 5A
Napięcie pomiarowe znamionowe Un 100V
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24V, 60V, 110V, 220V DC
Pobór mocy w obwodach pomiarowych ≤0,5VA/fazę
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤20W
Czas własny zadziałania ≤40ms
Obciążalność trwała obwodów prądowych 2,2In
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s) 80In
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych 200In
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia 1,2Un
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s) 1,5Un
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezyst. 0,3A
przy obciążeniu ind. L/R=40ms 0,12A
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50Hz
przy obciążeniu ind. cosϕ=0,4 3A
obciążalność trwała 5A
Zakres temperatur pracy (268÷313)K/(-5÷40)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy IP40
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
obudowa natablicowa 223 x 337 x 260 mm
obudowa zatablicowa 288 x 145 x 305 mm
Kompatybilność elektromagnetycznam zgodnie z PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z PN-EN-60255-5

Dostępne wykonania ze względu na konfigurację w polu:
CZAZ-TH; CZAZ-TH wyk.3
Opis wykonań podany jest w kartach katalogowych.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×