ZEG
loader
CZAZ-RR

Produkty

CZAZ-RR
Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej zabezpieczenia rezerwowego pola rozdzielni WN
Zespół jest przeznaczony do stosowania jako zabezpieczenie rezerwowe pól rozdzielni WN w sieci ze skutecznie uziemionym punktem zerowym. Dzięki posiadanym właściwościom może pełnić jednocześnie funkcję zabezpieczenia rezerwowego oraz sterownika pola. Zespół posiada możliwość swobodnego programowego doboru charakterystyk zabezpieczeń wybieranych z dostępnej biblioteki zabezpieczeniowej, zależności logiczno – czasowych i rejestracji oraz algorytmów sterowania awaryjnego, operacyjnego i sygnalizacji. Konfiguracja przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

50,51,51N nadprądowe niezależne
51,51N nadprądowe o charakterystyce zależnej
46 prądowe składowej przeciwnej
27 podnapięciowe
59 nadnapięciowe
27/59/81 częstotliwościowo-napięciowe
21,21N podimpedancyjne
81L podczęstotliwościowe
81H nadczęstotliwościowe
87 różnicowo-prądowe stabilizowane
32 mocowe
Konfiguracja wykonania standardowego zawiera:
67N zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe dwustopniowe
51 zabezpieczenie nadprądowe fazowe dwustopniowe
· układ współpracy z automatyką SPZ
· układ kontroli i sterowania łącznikami pola z odpowiednimi blokadami
(7 łączników kontrolowanych dwustykowo)

Charakterystyczne cechy zespołu

 • 8 wejść pomiarowych (prądy i napięcia fazowe, prąd zerowy, napięcie zerowe).
 • 35 wejść sygnałów dwustanowych.
 • 3 przekaźniki wyjściowe sterowania awaryjnego (umożliwiające bezpośrednie sterowanie łącznikami), w tym dwa z kontrolą ciągłości obwodów wyłączających.
 • 21 przekaźników wyjściowych (np. do sygnalizacji zewnętrznej).
 • Pomiary wielkości elektrycznych (prąd, napięcie, częstotliwość, moc czynna i bierna, rezystancja, reaktancja, impedancja, przesunięcie fazowe).
 • Rejestrator zakłóceń (częstotliwość próbkowania 1800Hz):
  • długość zapisu przebiegu do 500 s dla jednego kanału (ok. 10s dla jednoczesnego zapisu 30 sygnałów analogowych i 128 sygnałów dwustanowych);
  • archiwizacja 32 plików rejestracji zakłóceń;
  • rejestracja wielkości fizycznych wejściowych i wyjściowych (sygnały wejściowe prądowe, napięciowe i dwustanowe, sygnały wyjściowe dwustanowe sterujące i sygnalizacyjne) oraz po przetworzeniu sygnałów w procedurach zabezpieczeń.
 • Rejestratora zdarzeń (pojemność minimum 5000 zdarzeń, do 128 rozróżnialnych typów zdarzeń, rozdzielczość czasowa 1ms).
 • Sygnalizacja optyczna na elewacji (15 diod):
  • uszkodzenia w polu,
  • awaryjnego wyłączenia,
  • awarii zespołu, w tym uszkodzenia zasilacza,
  • obecności napięcia zasilającego,
  • poprawnej pracy zespołu,
  • 10 diod sygnalizacji programowalnej.
 • System samokontroli i autotestów.
 • Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych, złącza wtykowe dla pozostałych obwodów.
 • Komunikacja autonomiczna z wykorzystaniem lokalnej konsoli operatora.
 • Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym. Dwa łącza do zdalnej komunikacji szeregowej (RS 232/485 i RS 485). Zapewniona możliwość pracy w protokole MODBUS ASCII/RTU lub konwersji na MODBUS TCP/IP albo IEC 60870-5-103.

DANE TECHNICZNE

Prąd pomiarowy znamionowy In 1A albo 5A
Napięcie pomiarowe znamionowe Un 100V
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 110 albo 220 V DC
Pobór mocy w obwodach pomiarowych ≤0,5 VA
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤45W*)
Obciążalność trwała obwodów prądowych 2,2In
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s) 80In
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych 200In
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia 1,2Un
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s) 1,5Un
Zdolność łączeniowa przekaźników sterowania awaryjnego:
przy napięciu U=250V DC/AC
przy obciążeniu ind. L/R=40ms 3A
obciążalność trwała 8A
Zdolność łączeniowa pozostałych przekaźników wykonawczych:
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3A
przy obciążeniu ind. L/R=40ms 0,12A
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50HZ
przy obciążeniu ind. cosϕ=0,4 3A
obciążalność trwała 5A
Zakres temperatur pracy (268÷313)K/(-5÷40)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy IP20
Masa 13kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
obudowa do zabudowy w szafie – 6U,19’’ 265,9 x 482,6 x 262 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z PN-EN 60255-5

*) przy pobudzonych wszystkich przekaźnikach wyjściowych

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×