ZEG
loader
mZAZ-PR

Produkty

mZAZ-PR
Zabezpieczenie pola pomiarowego
Zabezpieczenie pola pomiarowego przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej - w polach pomiarowych napięcia rozdzielni SN oraz w układach automatyki SCO i SPZ po SCO. Urządzenie to integruje w sobie funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze i rejestracyjne.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

27/59 napięciowe zwłoczne niezależne, trójstopniowe,trójfazowe (logika AND/OR)
59N nadnapięciowe składowej zerowej zwłoczne niezależne, trójstopniowe
47 nadnapięciowe składowej przeciwnej zwłoczne niezależne, dwustopniowe
27D podnapięciowe składowej zgodnej zwłoczne niezależne, dwustopniowe
81 częstotliwościowe bezzwłoczne/zwłoczne, pięciostopniowe
62 współpraca z zabezpieczeniami zewnętrznymi

 

Charakterystyczne cechy zabezpieczenia

 • Automatyka SCO – realizacja na przekaźnikach
 • Automatyka SPZ po SCO.
 • Blokada napięciowa dla zabezpieczeń częstotliwościowych.
 • Czterowejściowy (Un=100V) albo trójwejściowy (Un=400V) układ pomiarowy napięć
 • Różne modele i odmiany wykonań w zależności od konfiguracji.
 • Pomiar bieżących wartości napięć i kątów fazowych.
 • Zegar czasu rzeczywistego.
 • Rejestrator zdarzeń o pojemności do 500 zapisów.
 • Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia.
 • Rejestrator próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
 • Liczniki zadziałań zabezpieczeń .
 • Dwa wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych, z możliwością wykorzystania do blokady działania wybranych zabezpieczeń albo zdalnego
  kasowania sygnalizacji wewnętrznej.
 • Formowany impuls sterujący na zadziałanie.
 • Wyświetlacz LCD (2×16) oraz klawiatura umożliwiająca pełną obsługę zabezpieczenia.
 • Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń, przekroczenia wartości nastawczej liczników zadziałań oraz poprawnej pracy
  urządzenia.
 • Siedem programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S7).
 • Wyjście stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza (BZ).
 • Łącze RS-485 do zdalnej komunikacji szeregowej w protokole MODBUS-RTU.
 • Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
 • Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością przystosowania do montażu zatablicowego.

Wielkościami pomiarowymi są napięcia wejściowe (U1, U2, U3, Uo). Na podstawie tych wielkości obliczane są: składowa zgodna U1 i składowa przeciwna U2 napięcia i częstotliwość Jeżeli chociaż jedna z wielkości pomiarowych lub obliczeniowych przekroczy wartość nastawczą wprowadzoną przez użytkownika to, w zależności od konfiguracji, następuje odpowiednia reakcja urządzenia.

Za pomocą interfejsu komunikacyjnego udostępniane są m. in. mierzone i obliczone wartości napięć i ich kątów fazowych, stan wejść i wyjść, stan przekaźników wyjściowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem program obsługi SMiS umożliwia m. in. konfigurowanie zabezpieczeń, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.

DANE TECHNICZNE

Napięcie pomiarowe znamionowe Un 100V albo 400V
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24V DC, od 48V do 60V DC,
110V DC/AC, 230V DC/AC
Sterujące napięcie znamionowe Usn zgodne z Upn
Zakres nastawczy zabezpieczeń napięciowych Ur = (0,05÷1,2)Un
dla „27 / 27D / 47 / 59 / 59N”
Zakres nastawczy częstotliwości rozruchowej (40,0 ÷ 65,0)Hz
Zakres nastawczy czasu zadziałania (0,00 ÷ 99,99)s
Ilość stopni podczęstotliwościowych
pobudzających automatykę SPZ po SCO 1 ÷ 4
Ilość stopni nadczęstotliwościowych
wysyłających impuls „ZAŁĄCZ” SPZ po SCO 1
Czas własny zadziałania ≤40ms dla „27 / 27D / 47 / 59”
Czas własny zadziałania ≤100ms dla „59N”
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia δ ≤0,5% dla U=(0,7 ÷ 1,3)Un
δ ≤1% dla U=(0,3 ÷ 0,7)Un
δ ≤2,5% dla U=(0,05 ÷ 0,3)Un
δ ≤5% w pozostałym zakresie
Uchyb gwarantowany pomiaru częstotliwości ± 0,01Hz
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu 1% ÷10ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych ≤0,5VA/fazę dla U-Un
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤5W
Wytrzymałość cieplna wejściowych obwodów napięciowych:
ciągła 1,2Un (1,2Uon)
krótkotrwała (10s) 1,44Un (1,44Uon)
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych RM699:
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3A
przy obciążeniu indukcyjnym, L/R ≤40ms 0,1A
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50Hz
przy obciążeniu indukcyjnym, cosϕ=0,4 3A
obciążalność trwała 6A
Zakres temperatur pracy (253÷328)K/(-20÷55)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy IP40
Masa ok. 0,7kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 75 x 100 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 60255-26
Izolacja zgodnie z PN-EN 60255-5

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×