ZEG
loader
CZAZ-MSE

Produkty

CZAZ-MSE
Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej silnika asynchronicznego WN
Zespół CZAZ-MSE jest kompleksowym zabezpieczeniem silnika asynchronicznego WN. Konstrukcja zespołu zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

87 różnicowe od zwarć międzyfazowych
50 nadprądowe bezzwłoczne od zwarć międzyfazowych
51 nadprądowe zwłoczne od zwarć międzyfazowych
51N nadprądowe zwłoczne z charakterystyką zależną od zwarć doziemnych
46 nadprądowe zwłoczne z charakterystyką zależną od asymetrii prądowej
49 cieplne od przeciążeń
48 energetyczne chroniące silnik przed przeciążeniami związanymi z wydłużonym rozruchem, wielokrotnymi rozruchami oraz załączeniem na zablokowany wirnik
51LR nadprądowe zwłoczne od utyku silnika
51 nadprądowe zwłoczne informujące o zaburzeniach w procesie technologicznym maszyny napędzanej przez silnik
37 podprądowe zwłoczne od pracy jałowej silnika
· zabezpieczenie łukochronne (opcja)

Charakterystyczne cechy zespołu

 • Współpraca z wyłącznikiem zapewniająca:
  • kontrolę ciągłości obwodów wyłączających.
 • Blokada załączenia wyłącznika przy:
  • zadziałaniu zabezpieczenia z zaprogramowaną opcją blokady załączenia wyłącznika;
  • przekroczeniu nastawionej temperatury blokady załączenia w modelu  cieplnym;
  • aktywnym układzie regeneracji cieplnej przy nieudanych rozruchach;
  • aktywnej blokadzie załączenia od zabezpieczeń technologicznych.
 • 5 wejść dwustanowych i 8 przekaźników wyjściowych bloku programowalnego.
 • 2 przekaźniki wyjściowe sterowania awaryjnego, umożliwiające bezpośrednie sterowanie wyłącznikiem, z kontrolą ciągłości.
 • 7 wejść pomiarowych (prądy fazowe, prądy różnicowe, prąd składowej zerowej).
 • Pomiary bieżących wielkości elektrycznych (prądy fazowe, prąd zerowy, prąd asymetrii, prąd różnicowy, prąd hamujący, temperatura modelu cieplnego, limit czasu przewidziany do wykorzystania na rozruchy, wykorzystany czas podczas bieżącego rozruchu, czas regeneracji cieplnej po nieudanych rozruchach).
 • Rejestracje zakłóceń i zdarzeń:
  • rejestrator ok. 40 różnych zdarzeń o pojemności 500 zapisów;
  • rejestrator zakłóceń 1s/1000Hz (7 przebiegów analogowych oraz 16 sygnałów dwustanowych);
  • rejestrator maksymalnej wartości prądów oraz czasu trwania ostatniego zakłócenia;
  • licznik zadziałań poszczególnych zabezpieczeń.
 • Sygnalizacja optyczna najważniejszych stanów pracy zespołu oraz chronionego pola (7 diod).
 • System samokontroli i autotestów.
 • Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych prądowych, złącza wtykowe dla pozostałych obwodów.
 • Komunikacja autonomiczna z wykorzystaniem lokalnej konsoli operatora.
 • Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym.

DANE TECHNICZNE

Prąd pomiarowy znamionowy In 1A albo 5A
Częstotliwość znamionowa fn 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24V, 60V, 110V, 220V DC
Pobór mocy w obwodach pomiarowych ≤0,5VA/fazę
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤20W
Czas własny zadziałania ≤40ms
Obciążalność trwała obwodów prądowych 2,2In
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s) 80In
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych 200In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezyst. 0,3A
przy obciążeniu ind. L/R=40ms 0,12A
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50Hz
przy obciążeniu ind. cosϕ=0,4 3A
obciążalność trwała 5A
Zakres temperatur pracy (268÷313)K/(-5÷40)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy IP40
Masa 6,5kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
obudowa natablicowa 223 x 337 x 260 mm
obudowa zatablicowa 288 x 145 x 305 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z PN-EN-60255-5

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×