ZEG
loader
mZAZ-Pz

Produkty

mZAZ-Pz
Zabezpieczenie od mocy zwrotnej
Zabezpieczenie od mocy zwrotnej reaguje na zmianę kierunku mocy czynnej w układach trójfazowych i przeznaczone jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do ochrony generatorów przed skutkami pracy silnikowej. Urządzenie to integruje w sobie funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze i rejestracyjne.

Instrukcje, schematy i dane techniczne

PLIKI DO POBRANIA

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń

32R mocy zwrotnej zwłoczne niezależne, dwustopniowe
27/59 napięciowe międzyfazowe zwłoczne niezależne, dwustopniowe
50/51 nadprądowe zwłoczne niezależne, trójstopniowe
81 częstotliwościowe bezzwłoczne/zwłoczne, trzystopniowe
62 współpraca z zabezpieczeniami zewnętrznymi.

Charakterystyczne cechy zabezpieczenia

 • Czterowejściowy (Un=100V) albo dwuwejściowy (Un=400V) układ pomiarowy.
 • Pomiar bieżących wartości prądów, napięć i kątów fazowych.
 • Zegar czasu rzeczywistego.
 • Rejestrator zdarzeń o pojemności do 500 zapisów.
 • Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia.
 • Rejestrator próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
 • Liczniki zadziałań, dedykowane.
 • Dwa wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych, z możliwością wykorzystania do blokady działania wybranych zabezpieczeń albo zdalnego kasowania sygnalizacji wewnętrznej.
 • Formowany impuls sterujący na zadziałanie
 • Wyświetlacz LCD (2×16) oraz klawiatura umożliwiająca pełną obsługę zabezpieczenia.
 • Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń, ciągłości obwodów pomiarowych, przekroczenia wartości granicznej prądu kumulowanego wyłącznika oraz poprawnej pracy zabezpieczenia
 • Siedem programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S7).
 • Łącze RS-485 do zdalnej komunikacji szeregowej w protokole MODBUS-RTU.
 • Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
 • Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością przystosowania do montażu zatablicowego.

Wielkościami pomiarowymi są prądy i napięcia wejściowe (IL1, IL2, U23, U31 dla Un=100V albo IL1, U23 dla Un=400V). Na podstawie wielkości wejściowych obliczana jest wartość mocy zwrotnej oraz wartość częstotliwości napięcia wyliczana jako wartość średnia częstotliwości napięć wejściowych. Jeżeli chociaż jedna z wielkości pomiarowych lub obliczeniowych przekroczy wartość nastawczą wprowadzoną przez użytkownika to następuje odpowiednia reakcja zabezpieczenia, zgodna z algorytmami funkcji zabezpieczeniowych zaimplementowanych w urządzeniu. Za pomocą interfejsu komunikacyjnego udostępniane są m. in. mierzone i obliczone wartości prądów i ich kątów fazowych, stan wejść i wyjść, stan przekaźników wyjściowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem program obsługi SMiS umożliwia m. in. konfigurowanie zabezpieczeń, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.

DANE TECHNICZNE

Prąd pomiarowy znamionowy In 1A albo 5A
Napięcie znamionowe Un 100V albo 400V
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24V DC, od 48V do 60V DC,
110V DC/AC, 230V DC/AC
Sterujące napięcie zasilające Usn zgodne z Upn
Zakresy nastawcze i parametry dla zabezpieczenia „32R”:
moc zwrotna rozruchowa Pr = (0,000 ÷ 1,200)Pn
kąt maksymalnej czułości α = (0,0 ÷ 360,0)˚
współczynnik powrotu kp = 0,60 ÷ 0,99
uchyb gwarantowany pomiaru mocy 2,5%
graniczne kąty rozruchowe ϕ1= – α + 90˚, α2= α – 90˚ (±1,5˚)
Zakresy nastawcze i parametry dla zabezpieczenia „27/59”:
napięcie rozruchowe Ur = (0,05 ÷ 1,20)Un
zakres pomiarowy napięcia U=(0÷144)V (Un=100V)
U=(0÷500)V (Un=400V)
uchyb gwarantowany pomiaru napięcia δ ≤0,5% dla U=(0,8 ÷ 1,2)Un
prąd rozruchowy (0 ÷ 3,00)In
zakres pomiarowy prądu I=(0÷3)In
uchyb gwarantowany pomiaru prądu δ ≤1% dla I=In
Zakresy nastawcze i parametry dla zabezpieczenia „81”:
rodzaj pracy: nadczęstotliwościowy albo podczęstotliwościowy
zakres nastawczy częstotliwości (40,0 ÷ 65,0)Hz co 0,05Hz
uchyb gwarantowany pomiaru częstotliwości 0,01Hz
Zakres nastawczy czasu zadziałania t =(0,00 ÷ 99,99)s
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu 1% ±10ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych ≤0,5VA/fazę (Un=100V)
≤1VA/fazę (Un=400V)
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego ≤5W
Obciążalność trwała obwodu prądowego 4In
Wytrzymałość cieplna obwodu prądowego (1s) 80In
Wytrzymałość dynamiczna obwodu prądowego 200In
Wytrzymałość cieplna obwodu napięciowego:
ciągła 1,2 Un
krótkotrwała (10s) 1,44 Un
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
dla prądu stałego o napięciu U=250V
przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3A
przy obciążeniu indukcyjnym, L/R=40ms 0,1A
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50Hz
przy obciążeniu indukcyjnym, cosϕ=0,4 3A
obciążalność trwała 6A
Zakres temperatur pracy (253÷328)K/(-20÷55)°C
Wilgotność względna do 80%
Stopień ochrony obudowy IP40
Masa ok. 0,7kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 75 x 100 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 60255-26
Izolacja zgodnie z PN-EN 60255-5

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i porozmawiaj z ekspertem o szczegółach.
0
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×